Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
4001
   "518". Систем. сборник важнейших парт., правит. и ведомств. постановлений об ударных строит. и новых предприятиях, пуск. в 1931 году.. – М., 1931. – 80с.
4002
  Кондратюк І.З. "70 літ від роду літ!" // Шлях до себе / М.І. Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – С. 81-82. – ISBN 978-966-575-203-5


  Поезія про Обушного Миколу Івановича, українського ученого-українознавця. З 2007 - директор Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
4003
   [6 жовтня. Леонід Лісовик] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 38. – ISBN 966-628-104-X
4004
   [7 грудня. Сергій Погорілий] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 46. – ISBN 966-628-104-X
4005
   [7 листопада. Олексій Гіляров] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 42. – ISBN 966-628-104-X
4006
   [70-річний ювілей Л.Ф. Бурлачука] // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 330-332. – ISSN 2226-4078


  Д-р психол. наук, проф., дійсний чл. НАПН України, завідувач Кафедри психодіагностики та клінічної психології КНУ імені Тараса Шевченка.
4007
   [70 років професору Харькову Євгену Йосиповичу] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 248-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)
4008
  Benislawski Juliusz 5-jezyczhy podreczny slownik ekonomiki przemyslu / Benislawski Juliusz. – Warszawa, 1959. – 216с.
4009
   5-а аспірантська наукова конференція відділу біологічних наук. – Київ, 1957. – 65с.
4010
   5-а звітно-наукова конференція. Підсумки наук. роботи за 1960 рік, 7-10 лютого 1961 р. : Програма і тези доп. – Харків, 1961. – 72с.
4011
   5-а Міжнародна конференція "Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості" = The 5-th international conference "High purity materials: production, application, properties" : присвяч. пам"яті акад. В.М. Ажажі : 10–13 верес. 2019 р., м. Харків, Україна : матеріали доп. / НАН України, Від-ня ядер. фізики та енергетики, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.М. Воєводін та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2019. – 116, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
4012
   5-а Наукова студентська конференція. Програма : 23 квітня - 5 травня 1948 р.. – Київ, 1948. – 11 с.
4013
  Лозинська Л.В. 5-гідроксиімино-4-іміно-1,3-тіазолідін-2-он як новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення Pd(II) / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук, Т.І. Чабан // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 1/2. – С. 50-54. – ISSN 1991-0290


  Розроблено методику спектрофотометричного визначення паладію(ІІ) за допомогою нового, вперше синтезованого реагенту – 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону, в середовищі ацетатного буферного розчину (рН=5.0) при постійній іонній силі розчину. ...
4014
   5-е и 6-е Всесоюзные шашечные первенства. – Москва-Ленинград, 1936. – 136с.
4015
   5-е Научное совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций. – Киев, 1964. – 50с.
4016
  Ластаускене Г.Б. 5-и 6-диалкиламиноацилбензодиоксаны -- 1,4 : Автореф... канд. хим.наук: / Ластаускене Г. Б.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 13л.
4017
   5-й Весоюзный биохимический съезд : тезисы симпозиальных докладов / Всесоюзный биохимический съезд; АН СССР, Всес. биохимическое об-во; отв. ред. С.Е. Северин. – Москва
Т. 1. – 1985. – 327 с.
4018
   5-й Весоюзный биохимический съезд : тезисы симпозиальных докладов / Всесоюзный биохимический съезд; АН СССР, Всес. биохимическое об-во; отв. ред. С.Е. Северин. – Москва
Т. 2. – 1986. – 274 с.
4019
   5-й Весоюзный биохимический съезд : тезисы симпозиальных докладов / Всесоюзный биохимический съезд; АН СССР, Всес. биохимическое об-во; отв. ред. С.Е. Северин. – Москва
Т. 3. – 1986. – 273 с.
4020
  Анісімов І. 5-й відкритий всеукраїнський студентський турнір фізиків // Світ фізики : Науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 2006. – № 4. – С. 29-31
4021
  Микешин Н. 5-й Всероссийский съезд профсоюзов / Н. Микешин. – Москва, 1958. – 60с.
4022
  Румянцева А.С. 5-й Всероссийский съезд Советов и принятие первой Советской Конституции / А.С. Румянцева. – Москва, 1958. – 40с.
4023
   5-й Всесоюзный симпозиум по ископаемым кораллам и рифам : Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш, 1983. – 174с. – Душанбе, 1-8 июня 1983 года
4024
   5-й Всесоюзный симпозиум по химии и физике белков и пептидов. – Баку, 1980. – 290с.
4025
   5-й Всесоюзный симпозиум по целенаправленному изысканию физиологически активных веществ. – Рига, 1983. – 161с.
4026
  Червінська Т. 5-й Всеукраїнський студентський конкурс наукових робіт у соціологів // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 5


  Факультет соціології провів підсумкову науково-практичну конференцію в рамках другого етапу Всеукр. конкурс студент. наук. робіт у галузі "Соціологічні науки". Перші місця вибороли: Вололимир Шелухін із нашого університету, Н. Пашко з Львів. нац. ...
4027
   5-й З"їзд Комуністичної партії Румунії, 1932. – 127с.
4028
   5-й звітно-виборний з"їзд Спілки адвокатів України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-16
4029
   5-й конгресс 4-19 сентября 1961 г. Бухарест. Гид экскурсий. Б. - Восточные Карпаты. – Бухарест, 1961. – 111с.
4030
   5-й конгресс Международного союза архитекторов. – Москва, 1960. – 488 с.
4031
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.) : Пленарная лекция. – Москва : Изд-во АН СССР
Структура и функции субклеточных частиц. – 1961. – 40 с.
4032
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.) : Рефераты секц. совещаний. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Секции 1-13. – 1961. – 576 с.
4033
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 1.1 : Биологические структуры и функции на молекулярном уровне. – 1961. – 5 с.
4034
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 1.2 : Биологические структуры и функции на молекулярном уровне. – 1961. – 24 с.
4035
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 1.3 : Биологические структуры и функции на молекулярном уровне. – 1961. – 28 с.
4036
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 1.4 : Биологические структуры и функции на молекулярном уровне. – 1961. – 16 с.
4037
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 1.6 : Биологические структуры и функции на молекулярном уровне. – 1961. – 48 с.
4038
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 1.7 : Биологические структуры и функции на молекулярном уровне. – 1961. – 16 с.
4039
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 24 с.
4040
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2.1 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 28 с.
4041
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2.3 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 20 с.
4042
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2.5 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 28 с.
4043
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2.6 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 32 с.
4044
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2.7 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 36 с.
4045
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 2.8 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 44 с.
4046
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 3.1 : Эволюционная биохимия. – 1961. – 28 с.
4047
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 3 : Эволюционная биохимия. – 1961. – 24 с.
4048
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 3.4 : Эволюционная биохимия. – 1961. – 36 с.
4049
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 3.5 : Эволюционная биохимия. – 1961. – 32 с.
4050
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 3.6 : Эволюционная биохимия. – 1961. – 32 с.
4051
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 3.7 : Эволюционная биохимия. – 1961. – 40 с.
4052
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.1 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 28 с.
4053
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.2 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 16 с.
4054
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.3 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 40 с.
4055
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.4 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 28 с.
4056
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.6 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 32 с.
4057
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.7 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 31 с.
4058
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4.8 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 28 с.
4059
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 4 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 20 с.
4060
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 5.1 : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 24 с.
4061
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 5.2 : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 28 с.
4062
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 5.3 : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 31 с.
4063
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Смпозиум 5.4 : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 32 с.
4064
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 5.5 : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 32 с.
4065
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 5.6. : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 28 с.
4066
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 5.7 : Внутриклеточное дыхание: фосфорилирующие и нефосфорилирующие реакции окисления. – 1961. – 52 с.
4067
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Из-дво АН СССР
Симпозиум 5.5 : Молекулярные основы действия и торможения ферментов. – 1961. – 28 с.
4068
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.1 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 34 с.
4069
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.2 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 32 с.
4070
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.3 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 28 с.
4071
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.4 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 28 с.
4072
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.5 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 32 с.
4073
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.6 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 28 с.
4074
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.7 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 48 с.
4075
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 6.8 : Механизм фотосинтеза. – 1961. – 44 с.
4076
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.1 : Биосинтез липидов. – 1961. – 24 с.
4077
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.2 : Биосинтез липидов. – 1961. – 36 с.
4078
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.3 : Биосинтез липидов. – 1961. – 20 с.
4079
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.4 : Биосинтез липидов. – 1961. – 40 с.
4080
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.5 : Биосинтез липидов. – 1961. – 48 с.
4081
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.6 : Биосинтез липидов. – 1961. – 40 с.
4082
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7.7 : Биосинтез липидов. – 1961. – 48 с.
4083
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 7 : Биосинтез липидов. – 1961. – 18 с.
4084
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.1 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 36 с.
4085
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.2 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 20 с.
4086
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.3 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 48 с.
4087
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.4 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 28 с.
4088
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.5 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 24 с.
4089
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.6 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 28 с.
4090
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.7 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 27 с.
4091
   5-й Международный биохимический конгресс (Москва, август 1961 г.). – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум 8.8 : Биохимические основы технологии пищевых производств. – 1961. – 36 с.
4092
   5-й Международный горный конгресс СССР. – Москва, 1967. – 16с.
4093
  Столпник С. 5-й Международный кинофестиваль в Москве / С. Столпник. – Москва, 1967. – 32с.
4094
   5-й съезд Всероссийского общества охраны природы. – Москва, 1972. – 79с.
4095
   5-й съезд Польской объединенной рабочей партии 11-16 ноября 1968 г.. – Москва, 1969. – 344с.
4096
   5-й съезд Португальской Коммунистической партии. – Москва, 1959. – 320с.
4097
   5-й Съезд Советов : Стенографический отчет. – Москва, 1929. – с.
4098
   5-ый Всесоюзный симпозиум по целенаправленному изысканию физиологически активных веществ. – Рига, 1983. – 158с.
4099
  Машинная 5-я Всесоюзная конференция по машинной графике "Машинная графика 89" / Машинная, 89 (5 ; 1989 ; Новосибирск) графика. – Новосибирск, 1989. – 176 с.
4100
   5-я Всесоюзная конференция по спектроскопии биополимеров : тезисы докладов. 2-4 октября 1984 года. – Харьков, 1984. – 305 с.
4101
  Всесоюзная 5-я Всесоюзная школа по теоретической морфологии растений / Всесоюзная, по теоретической морфологии растений (5 ; 1987 ; Львов) школа. – Львов, 1987. – 98с.
4102
  Гуркин В.В. 5-я гвардейская Калинковичская / В.В. Гуркин, А.Е. Иващенко. – М., 1979. – 173с.
4103
   5-я Конференция молодых ученых Института географии АН СССР : Авторефераты докладов. – Москва, 1957. – 78с.
4104
   5-я конференция по окислительному гетерогенному катализу: Баку, 1981 г. 26-28 мая. – Баку
Т. 1. – 1981. – 319 с.
4105
   5-я конференция по окислительному гетерогенному катализу: Баку, 1981 г. 26-28 мая. – Баку
Т. 2. – 1981. – 334 с.
4106
   5-я Междуведомственная школа-семинар по активным методам обучения "Применение АМО в учебном процессе". Юрмала, 23-30 апр. 1983 г. – Рига, 1983. – 232с.
4107
   5-я Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике : тезисы докладов. – Москва
Т. 1. – 1980. – 196 с.
4108
   5-я Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике. – Москва
Т. 2. – 1980. – 213 с.
4109
   5-я Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике : тезисы докладов. – Москва
Т. 3. – 1980. – 196 с.
4110
   5-я Международная конференция по гиромагнитной электронике и электродинамике. – Москва
Т. 4. – 1980. – 196 с.
4111
   5-я Международный биохимический конгресс. Симпозиум II.4. Функциональная биохимия клеточных структур. – Москва : Изд-во АН СССР
Симпозиум II.1 : Функциональная биохимия клеточных структур. – 1961. – 28 с.
4112
   5-я Научная конференция факультета физико-математических и естественных наук (19-23 мая). – Москва, 1970. – 104с.
4113
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции геологии. – Киев, 1948. – 14 с.
4114
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции биологии. – Киев, 1948. – 18 с.
4115
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции международных отношений. – Киев, 1948. – 15 с.
4116
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции права. – Киев, 1948. – 11 с.
4117
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции филологии. – Киев, 1948. – 20 с.
4118
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции философии. – Киев, 1948. – 17 с.
4119
   5-я Научная студенческая конференция 23 апреля - 5 мая 1948 года : Тезисы докладов секции экономики. – Киев, 1948. – 14 с.
4120
   5-я научно-техническая студенческая конференция. Пригласительный билет и программа. – Кировоград, 1969. – 27с.
4121
   5-я республиканская конференция молодых ученых-химиков.. – Таллин, 1983. – 257с.
4122
   5-я традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи второго тура. – Москва, 1969. – 8с.
4123
   5-я традиционная олимпиада по языковедению и математике. Задачи первого тура. – Москва, 1969. – 8с.
4124
  Бруз В.С. 50- річчя утворення СРСР - велике свято / В.С. Бруз; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1972. – 27с.
4125
  Волков С. 50-і роки в історії мистецької освіти: тоталітарна ідеологія і лібералізація освітньої справи // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 100-112. – ISBN 978-966-2241-15-0
4126
  Штейнберг В.А. 50-летие Латвийского государственного университета имени Петра Стучки / В.А. Штейнберг, Я.П. Портиетис. – Рига : Зинатне, 1969. – 64с.
4127
  Любимова С.Т. 50-летие Международного женского дня / С.Т. Любимова. – М., 1960. – 40с.
4128
  Дужий П. 50-літні роковини Першої Конференції Поневолених народів Сходу Европи й Азії / Петро Дужий. – Стрий : Увіс, 1993. – 31 с.


  У пр. №1520265 напис: Дорогим друзям М. і М. Барабашам на пам"ятку від автора. Київ, 21/XI. 93 Підпис
4129
  Соболь В. 50-ліття Варшавської україністики / В. Соболь, В. Назарук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С, 228-232. – ISSN 1728-9572


  Міжнародна наукова конференція "Стан і перспективит українознавчих студій", присячена 50-ттю кафедри україністики Варшавського університету. 20-21 листопада 2003 р.
4130
  Прохода В. 50-ліття Зимового Походу Армії УНР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 239, грудень : грудень. – С. 1-2
4131
  Волиняк П. 50-ліття нового кобзарського мистецтва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 231, квітень : квітень. – С. 5-10


  Ювілей капели бандуристів ім. Тараса Шевченка.
4132
   50-ліття Пласту у Великій Британії. – Львів : Кальвария, 1999. – 259 с. – ISBN 966-7092-49-6
4133
  Федоренко Євген 50-ліття Шкільної Ради // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 340-341. – Бібліогр. в кінці ст.
4134
  Тютюнник Н.В. 50-річна історія досліджень грунтозахисних технологій на Донецькій протиерозійній дослідній станції / Н.В. Тютюнник, В.П. Коляда // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 120-123. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
4135
  Гандзій О. 50-річний Володимир Винниченко залицявся до 16-річної доньки друга // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 6 січня (№ 1)


  "Зустрів Новий рік у сімействі Брилкіна. Хоч як весело там було, але коли я прийшов додому, мені стало нудно. Трохи понудившись, подався до чарівливої родини мадам Гільде. Але нудьга знайшла мене й там. Пішов до утрені. Ще гірше - дячки з похмілля так ...
4136
  Храмов Ю.О. 50-річний лазер: передісторія, створення, наслідки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 59-69. – ISSN 0374-3896
4137
   50-річний ювілей академіка НАПрН України В. Шепітька // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 314-315. – ISSN 0132-1331
4138
   50-річчя академіка НАН України В. Л. Богданова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 11. – C. 105. – ISSN 1027-3239


  Відомий учений у галузі фізико-неорганічної та координаційної хімії.
4139
   50-річчя академіка НАН України В.Ф. Чехуна // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 82-83. – ISSN 0372-6436
4140
   50-річчя академіка НАН України Ю.А. Левенця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 72-73. – ISSN 0372-6436


  У 1983 р. закінчив історичний факультет, а в 1986 р. — аспірантуру Київського університету ім. Т. Шевченка. Протягом 1987-1990 рр. працював викладачем на цьому ж факультеті.
4141
   50-річчя дійсного члена НТШ, професора Юрія Головача // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 655-657. – ISSN 1563-3969
4142
   50-річчя доктора фізико-математичних наук Клепка Валерія Володимировича // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 3. – ISSN 1818-1724
4143
  Янішевська Ганна 50-річчя здобуття громадянських прав української жінки : Жіночий рух від часу Українсько Hаціональної Революції 1971-1967 / Янішевська Ганна. – Вінніпег,Торонто : Союз Українок Канади, 1968. – 30с.
4144
   50-річчя ЛВУ-ЛУК : Ліга Визволення України // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 92-100. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)
4145
   50-річчя Музею космонавтики імені С.П. Корольова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 139. – ISSN 1560-4926
4146
   50-річчя ОУН 1929-1979 : [збірник матеріалів]. – Торонто : Накладом видавництва "Гомін України", 1979. – 64 с. : іл. – За Самостійну Соборну Українську державу. - Торонто, січень-лютий 1979 р.
4147
  Сополига М. 50-річчя українського музею в Словаччині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 52-59. – ISSN 0130-6936
4148
  Антонович М. 50-річчя Української Вільної Академії наук // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 73-81. – ISSN 0041-6061
4149
   50-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Рагулі // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі матеріалознаства.
4150
   50-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Мунтіяна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 86-87. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі оборонної економіки, національної безпеки та інформаціології.
4151
   50-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Вишневського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-82. – ISSN 0372-6436


  Вчений-економіст
4152
   50-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Б. Патона [мікробіолог] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-109. – ISSN 0372-6436
4153
   50-річчя члена-кореспондента НАН України Н.М. Мхітаряна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 80-81. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі відновлювальної енергетики.
4154
   50-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Кордюка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 110. – ISSN 1027-3239
4155
   50-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Пилипенка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 84-85. – ISSN 0372-6436


  Вчений-механік.
4156
   50-річчя члена-кореспондента НАН України О.Л. Копиленка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 71-72. – ISSN 0372-6436
4157
   50-річчя члена-кореспондента НАН України О.П.Толочка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 104-105. – ISSN 0372-6436


  Толочко Олексій Петрович — український історик-медієвіст, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України. Закінчив історичний факультет КДУ ім. Т.Шевченка у 1985 р.
4158
   50-річчя члена-кореспондента НАН України П.Є. Стрижака // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С.110. – ISSN 0372-6436


  Основні напрями наукової діяльності П.Є. Стрижака: нерівноважна термодина- міка, квантова хімія, нелінійні явища в хімії, хімічна кінетика і каталіз, явища масоперенесення, фізико-хімія наноматеріалів.
4159
   50-річчя члена-кореспондента НАН України С.К. Коновалова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 81-82. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі гідрохімії.
4160
  Степовик Д. 50-те дослідження профессора Дмитра Степовика // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 31-35. – ISSN 0131-2685
4161
  Хвощовий М. 50-ти річчя трагічного голоду в Україні / М. Хвощовий. – Вінніпег : [б. в.], 1983. – 15 с. – Кн. описана за обкл.
4162
  Капраль М. 50-томне видання творів Михайла Грушевського: концепція та реалізація // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 83-84. – ISSN 1563-3977
4163
  Павлов А.С. 50-я глава кормчей книги, как исторический и практический источник русского брачного права / [соч.] А.С. Павлова, заслуж. орд. проф. Моск. ун-та. – Москва : Тип. Ф. Елковского и К*, 1882. – 224 с. – Текст Кормчей книги на старо-слав. яз. русского извода и греч. яз. - Отд. отт. из журн. Христ. чтения, 1882
4164
  Павлов А.С. 50-я глава кормчей книги, как исторический и практический источник русского брачного права / [соч.] А.С. Павлова, заслуж. орд. проф. Моск. ун-та. – Москва : В унив. тип. (В. Катков), 1887. – [4], IV, 452 с. схем. – Текст Кормчей книги на старо-слав. яз. русского извода и греч. яз. - Отд. отт.: Ученые записки Московского университета : Отд. юрид. 1887, вып. 5
4165
  Геко Ю. 50 дней : Гибель дирижабля "Италия" / Ю. Геко. – Ленинград : Прибой, 1928. – 278с.
4166
  Васильева Е.К. 50 знаменитых английских романов / Е.К. Васильева, Ю.С. Пернатьев. – Харьков : Фолио, 2004. – 510с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-2304-2
4167
   50 знаменитых городов мира / В. Скляренко, Я. Батий, Т. Иовлева, О. Исаенко; Валентина Скляренко, Яна Батий, Татьяна Иовлева, Ольга Исаенко. – Харьков : Фолио, 2006. – 508, [4] с., [8] л. цв. ил. : фотоил. – Авт. на обл. не указаны. - Сер. осн. в 2001 г. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-3428-1
4168
   50 знаменитых загадок истории Украины / Андрей Кокотюха, Валентина Скляренко, Владимир Сядро, Павел Харченко ; [авт. и руковод. проекта Д.В. Таболкин ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 510 с. : ил. : ил. – (100 знаменитых). – ISBN 978-966-03-3838-8
4169
  Карнацевич В.Л. 50 знаменитых сект / В.Л. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2004. – 512 с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-2579-7


  Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах
4170
   50 знаменитых украинских книг / В. Андрусенко, Л. Загребельная, Е. Козырь, Л. Петрова. – Харьков : Фолио, 2004. – 509с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-2481-2
4171
  Гаврилин В.М. 50 золотых побед на 20 летних Олимпийских играх / В.М. Гаврилин, К.П. Жаров. – Москва, 1973. – 214с.
4172
  Петров Н.В. 50 и 500. / Н.В. Петров. – Москва, 1960. – 554с.
4173
   50 игр для студентов. – Рига, 1972. – 50с.
4174
  Ларсен Б. 50 избранных партий / Б. Ларсен. – М, 1972. – 223с.
4175
  Мар Н.И. 50 интервью / Н.И. Мар. – М., 1964. – 604с.
4176
   50 кратких биографий мастеров западно-европейского искусства XIV - XIX веков. – Л.-М., 1966. – 315с.
4177
   50 кратких биографий мастеров русского искусства. – Л., 1970. – 301с.
4178
   50 кращих фоторобіт стануть візитівками туристичної України // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 72-73 : фото
4179
   50 кращіх романів світу: популярний бібліограф. покажчик. – Київ, 1995. – 56 с.
4180
   50 лет Академии наук БССР : документы и материалы юбилейных торжеств. – Минск : Наука и техника, 1981. – 248 с. : ил.
4181
   50 лет Алтайскому краю. – Барнаул, 1987. – 150с.
4182
  Лерумо А. 50 лет борьбы : История Южно-Африканской коммунистической партии 1921-1971 / А. Лерумо ; Сокр. пер. с англ. В.П. Городнова ; Под ред. А.Ю. Урнова. – Москва : Прогресс, 1973. – 311 с., 6 л. ил. : ил.
4183
   50 лет борьбы СССР за разоружение. – М., 1967. – 691с.
4184
   50 лет бухарской народной советской революции. – Ташкент, 1972. – 224с.
4185
   50 лет в боевом строю. – Москва, 1985. – 83с.
4186
   50 лет в единой многонациональной семье народов СССР. – Пенза, 1972. – 236с.
4187
  Кулешов Л.В. 50 лет в кино / Л.В. Кулешов, А.С. Хохлова. – М., 1975. – 304с.
4188
  Савилов М.И. 50 лет в самодеятельном театре / М.И. Савилов. – Москва, 1957. – 102с.
4189
  Куприянов А.А. 50 лет в спорте / А.А. Куприянов. – М, 1978. – 167с.
4190
   50 лет Великого Октября. – Алма-Ата, 1967. – 176с.
4191
  Зинченко Г.И. 50 лет великого октября и современный антикоммунизм / Г.И. Зинченко, В. Чистов. – М, 1967. – 62с.
4192
   50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1967. – 240с.
4193
   50 лет Великой Октябрьской социалистической революции : постановление Пленума ЦК КПСС : тезисы ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1967. – 278 с. : 1 грав. – Миниатюрное издание
4194
   50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1967. – 232с.
4195
   50 лет Великой Октябрьской социалистической революции : постановление Пленума ЦК КПСС : тезисы ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1967. – 64 с.
4196
   50 лет ВЛКСМ : Документы и материалы. – [Москва] : Молодая гвардия, 1969. – 493 с., 9 л. ил. : ил.
4197
   50 лет волн Герца. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1938. – 155 с.
4198
   50 лет вооруженных сил СССР. – Москва : Военное издательство, 1968. – 581 с.
4199
  Ставинская Р.А. 50 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. : Рекомендательный указатель литературы / Р.А. Ставинская. – Харьков, 1968. – 28 с.
4200
  Тяжельников Е. 50 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. : Доклад на торжеств. пленуме ЦК ВЛКСМ 25 окт. 1968 г. / Е. Тяжельников. – [Москва] : Молодая гвардия, 1968. – 46 с. – (50 лет ВЛКСМ)
4201
   50 лет Всесоюзной Ордена Ленина Академии Сельскохозяйственных Наук им. В.И. Ленина. – М., 1979. – 527с.
4202
   50 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. – М., 1962. – 352с.
4203
   50 лет Дагестанской АССР. Мат. торж. заседания Даг. обкома КПСС. – Махачкала, 1971. – 212с.
4204
   50 лет Ивановского энергетического института им. В.И.Ленина. – Москва : Энергия, 1968. – 256с.
4205
  Козлов Владимир Вениаминович 50 лет института / Козлов Владимир Вениаминович; М-во торговли СССР; Московский институт народного хозяйства. – Москва : Госторгиздат, 1957. – 195с.
4206
   50 лет института народного хозяйства им Г.В. Плеханова. – Москва : Госторгиздат, 1957. – 196с. – Библиогр.: с.193-194
4207
   50 лет Институту археологии АН УССР.. – К., 1984. – 138с.
4208
   50 лет искусства советского Палеха : Выставка : Москва, 1975. – Москва, 1975. – 139с.
4209
   50 лет исторической славистики в Московском государственном университете. – Москва : Изд. Московского университета, 1989. – 180 с.
4210
   50 лет Каракалпакской АССР. 1924-1974 : материалы объед. торжественного заседания Каракалпакского обкома партии Верховного Совета Каракалпакской АССР, посвящ. 50-летнему юбилею Каракалпакской АССР. – Нукус : Каракалпакстан, 1976. – 72 с., [8] л. фотоил. : фотоил.
4211
   50 лет Карельской АССР. Торж. засед.. – Петрозаводск, 1971. – 155с.
4212
   50 лет квантовой механики. – Москва : Наука, 1979. – 134с.
4213
   50 лет Киевского ордена Ленина Политехнического института : Сб. науч. тр. – Киев : ВНИТОМАШ, 1948. – 255с.
4214
   50 лет Киевского ордена Ленина Политехнического института : Сб. науч. тр., посвященных юбилею. 1898-1948. – Киев : ВНИТОМАШ, 1948. – 652с.
4215
   50 лет книги В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" : сб. статей. – Пермь, 1958. – 116 с.
4216
   50 лет комсомолу Эстонии. Сб.. – Таллин, 1973. – 65с.
4217
   50 лет Кубинской революции ("круглый стол" в ИЛА ) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 4-31. – ISSN 044-748Х
4218
  Залесский В.Н. 50 лет лазерной медицине: потенциальные возможности использования в регенеративной медицине мезенхимальных стволовых клеток, модулированных низкоинтенсивным лазерным излучением (обзор литературы и собственных исследований) / В.Н. Залесский, Г.Э. Тимен // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 9-20. – ISSN 2413-7944
4219
   50 лет Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград; Москва : Госэнергоиздат, 1948. – 222с.
4220
  Абрашнев М.М. 50 лет ленинского союза философов-марксистов и естествоиспытателей : лекции, прочит. в Высш. парт. школе / М.М. Абрашнев, А.М. Джигкаев. – Горький : [б. и.], 1967. – 60 с.
4221
   50 лет Московского энергетического института. – Москва : Госэнергоиздат, 1955. – 303с.
4222
   50 лет музею А.М. Горького на родине писателя. – Горький, 1979. – 120 с.
4223
  Бердышев Г.Д. 50 лет на арене генетики : (моя жизнь и гладиаторские бои, педагогика и наука, библиография) / Бердышев Г.Д. – Киев : Фитосоциоцентр, 2004. – 259, [1] с., [2] л. фотоил. : ил. – Название обл.: 50 лет на арене генетики. – Библиогр.: с. 201-259. – ISBN 966-306-044-9
4224
  Дегтярев А.В. 50 лет на космических орбитах // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 59-80. – ISSN 1561-8889


  Описуються передумови винмкнення та подальшого успішного розвитку в КБ "Південне", одного із провідних підприємств-розробників бойових ракетних комплексів стратегічного призначення, нового напрямку діяльності - створення ракет-носіїв та космічних ...
4225
   50 лет на страже завоеваний Великого Октября.. – Ростов Н/Д, 1967. – 24с.
4226
  Карасаев А.В. 50 лет на страже Родины / А.В. Карасаев. – Москва, 1967. – 191с.
4227
  Крохин О.Н. 50 лет назад был создан первый лазер // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 10. – С. 890-898. – ISSN 0869-5873


  В 2010 г. исполняется 50 лет с момента создания первого лазера Теодором Майманом в мае 1960 г. Это открытие нельзя считать случайным, поскольку к нему целенаправленно шли уже несколько лет ученые разных стран. О первых шагах лазерной физики, о ...
4228
  Будаев В.Ш. 50 лет Народной Монголии / В.Ш. Будаев. – Москва : Знание, 1971. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Международная" ; 5)
4229
   50 лет научно-исследовательской работы (опытно-селекционной) станции.. – К.-Х., 1950. – 336с.
4230
  Бернов Ю.В. 50 лет независимости Польши / Ю.В. Бернов. – Москва : Знание, 1968. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "История" ; 11)
4231
  КПСС ЦК Торжественное 50 лет образования Союза Советских Социалистических Республик : Совместное Торжеств. заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР 21-22 дек. 1972 г. : Стеногр. отчет / КПСС ЦК Торжественное, заседание, посвященное 50-летию образования СССР (1972). – Москва : Политиздат, 1973. – 230 с.
4232
   50 лет Октября - торжество марксизма-ленинизма.. – Москва, 1967. – 366с.
4233
  Звонков В.Ф. 50 лет Октября и хозяйственная политика КПСС / В.Ф. Звонков. – Ленинград, 1967. – 24с.
4234
   50 лет первой русской революции : Мат. науч. сессии Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 254 с.
4235
  Гусман Делия Стейнберг 50 лет практической философии : Тема номера: Философия в поисках смысла // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1818-2968
4236
   50 лет Пушкинского дома. Очерк.. – М.-Л., 1956. – 247с.
4237
   50 лет радио : научно-технический сборник. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1945. – 383 с.
4238
  Фортушенко А.Д. 50 лет радио / А.Д. Фортушенко. – Мсква : Связьиздат, 1945. – 87 с.
4239
  Рытов С.М. 50 лет радио : сборник оригинальных статей и материалов / С.М. Рытов. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР
Вып. 1 : Из предистории радио. – 1948. – 471 с.
4240
  Ипполитов-Иванов 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях / Ипполитов-Иванов. – М, 1934. – 160с.
4241
  Шевченко Л.И. 50 лет с именем Ленина / Л.И. Шевченко. – Коммунарск, 1974. – 37с.
4242
   50 лет Свердловскому горному институту им. В.В.Вахрушева, первому техническому вузу на Урале. 1917-1967. – Москва : Недра, 1967. – 387с.
4243
   50 лет Советских Вооруженных Сил : Фотодокументы. – Москва, 1967. – 521с.
4244
  Луконин С.Г. 50 лет Советских Вооруженных Сил / С.Г. Луконин. – Москва, 1968. – 39с.
4245
   50 лет советских финансов. – Москва : Финансы, 1967. – 351 с.
4246
  Теплинский Л.Б. 50 лет советско-афганских отношений 1919-1969 гг. / Л.Б. Теплинский. – М, 1971. – 238с.
4247
   50 лет советского здравоохранения, 1917-1967 : сборник статей. – Москва, 1967. – 698с.
4248
  Дмитренко А.Ф. 50 лет советского изобразительного искусства : (Методическое пособие в помощь лектору) / А.Ф. Дмитренко. – Ленинград : Типография ЛДНТП, 1967. – 24 с.
4249
   50 лет советского искусства. – Москва, 1967. – 463с.
4250
   50 лет советского искусства. : Скульптура : [Альбом]. – Москва, 1967. – XIX, 311 с. : ил.
4251
   50 лет советского искусства. Графика. 1917-1967. – Москва, 1966. – 324с.
4252
   50 лет Советского союзного государства. Сб. ст.. – Саратов, 1973. – 134с.
4253
   50 лет Советской власти и актуальные проблемы правовой науки.. – Саратов, 1967. – 204с.
4254
   50 лет советской внешней торговли.. – М., 1967. – 320с.
4255
   50 лет советской геодезии и картографии. – Москва : Недра, 1967. – 448 с.
4256
   50 лет советской геологии.. – Москва : Недра, 1968. – 419с.
4257
   50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни 1917-1967. – Москва : Наука, 1971. – 526, [2] с.
4258
   50 лет советской печати.. – М., 1967. – 16с.
4259
  Голант Е.Я. 50 лет советской школы. / Е.Я. Голант. – Л., 1967. – 28с.
4260
  Яковлев А.С. 50 лет советскому самолетостроению / А.С. Яковлев. – Москва, 1968. – 204с.
4261
   50 лет современной ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 256с.
4262
  Керимов А Д. 50 лет социалистической государственности / А Д. Керимов, В.Д. Сорокин. – Л., 1967. – 38с.
4263
   50 лет триумфа, утрат и надежд // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 18-22. – ISSN 0320-331Х


  По мнению автора , полёт Юрия Гагарина не стал началом широкомасштабной космической экспансии человечества. Ведь спустя всего десять лет после этого достижения мировой космонавтики начали сьёживаться, становясь све скромнее и скромнее, и сегодня они ...
4264
  Бухвиц О. 50 лет функционерам германского рабочего движения / О. Бухвиц. – М, 1959. – 145с.
4265
   50 лет Харьковскому физико-техническому институт АН УССР.. – Киев : Наукова думка, 1978. – 319с.
4266
   50 лет Черноморскому государственному заповеднику: мат. респ. сем.-совещ.. – Киев, 1978. – 197 с.
4267
   50 лет школе № 1 им. В.И. Ленина города Буйнакска. 1906-1956 : Сб.ст. – Махачкала, 1957. – 110с.
4268
   50 лет, овеянные славой.. – Пхеньян, 1995. – 319с.
4269
   50 лет. Инженерные факультеты Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственного института. – Ленинград-Пушкин, 1972. – 42с.
4270
  Поржи-Олексієнко 50 літ на еміграцїї на службі батьківщині : фрагменти з минулого : альманах / П. Поржи-Олексієнко. – Denver : [б. в.], 1971. – 285 с., [1] арк. портр. : фотодок.
4271
   50 лучших школ Украины // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 17 (280). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093
4272
  Карпов А.Е. 50 миниатюр чемпионов мира / А.Е. Карпов. – М., 1986. – 159с.
4273
  Карпа И.И. 50 минут травы (Когда умрет твоя краса). Фрейд бы плакал / Ирэна Карпа ; [ пер. с украинского И.О. Сида ]. – Харьков : Фолио, 2008. – 384 с. – (Граффити). – ISBN 978-966-03-4517-1
4274
   50 незабываемых лет.. – Л., 1967. – 71с.
4275
   50 опер. История создания. Сюжет. Музыка.. – Ленинград : Советский композитор, 1959. – 328 с.
4276
   50 опер. История создания. Сюжет. Музыка.. – 2-е изд. – Л., 1960. – 328с.
4277
   50 опер. История создания. Сюжет. Музыка.. – 3-е изд. – Ленинград : Советский композитор, 1962. – 328 с.
4278
   50 польських поетів = 50 poetow polskich. Antologia poezji polskiej : Антологія польської поезії. – Київ : Основи, 2001. – 583с. – ISBN 966-500-197-3
4279
   50 років "Правды". Зб. статей.. – Київ, 1962. – 164 с.
4280
  Зуц В.Л. 50 років "Українській радянській енциклопедії" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 201-207. – ISSN 0130-5247
4281
  Суярко Л.О. 50 років без Леніна по ленінському шляху / Л.О. Суярко, П.В. Стеценко. – К., 1974. – 34с.
4282
   50 років Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Київ, 1967. – 64 с.
4283
  Гоян В.В. 50 років ефірного діалогу між культурами: досвід міжнародної телерадіокомпанії "Deutsche welle" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 139-143


  У статті аналізуються основні етапи становлення та розвитку німецької іномовної телерадіокомпанії "Deutsche welle", якій 3 травня 2003року виповнилося 50років. Професійна діяльність "Німецької хвилі" розглядається в контексті міжнародного обміну, ...
4284
  Мостяєв О. 50 років життя, відданих Інституту ботаніки (до 75-річчя з дня народження Костянтина Ситника) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
4285
  Моргун В.В. 50 років журналу "Физиология растений и генетика" / В.В. Моргун, О.В. Дубровіна // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Киев, 2019. – Т. 51, № 4 (300), июль - август. – С. 279-282. – ISSN 2308-7099


  Згадуєьтся, що першим головним редактором видання з 1969 по 1980 р. був академік АН УРСР П.А. Власюк. Його наступником з 1980 по 1987 р. став академік АН УРСР і НАН України Д.М. Гродзинський.
4286
  Микитин Т.Д. 50 років Комуністичної партії України. Бібліографічний список важливішої літератури. / Т.Д. Микитин, М.Л. Бутрин. – Львів, 1968. – 27с.
4287
   50 років ленінській "Правде".. – Львів, 1962. – 139с.
4288
  Ковальчук С. 50 років підрозділу професійної самоосвіти НПБУ / С. Ковальчук, І. Цуріна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 36-38
4289
  Зайчук В.Г. 50 років радянського правосуддя / В.Г. Зайчук. – Київ, 1967. – 47с.
4290
   50 років Радянської України.. – Київ, 1969. – 570 с.
4291
   50 років російської революції.. – Львів, 1955. – 360с.
4292
  Сарнов Б. 50 років тому світ уперше почув ім"я: Олександр Солженіцин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 листопада (№ 198)
4293
  Білинський А. 50 років тому... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 510, вересень : вересень. – С. 10-11


  Україна у Другій світовій війні: на українській території існували й діяли паралельно радянський партизанський рух і і український національний - УПА.
4294
  Іларіон 50 років українського православія в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 1-2
4295
   50 років українського радіомовлення в Чехословаччині. – Братіслава, 1984. – 157с.
4296
   50 років утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік / КПРС.ЦК, СРСР.Верховна Рада , РРФСР.Верховна Рада. – М, 1973. – 192 с.
4297
  Васильева А.С. 50 русских глаголов / А.С. Васильева. – Москва, 1984. – 80с.
4298
  Коган Ю.Я. 50 слов о вере и неверии / Ю.Я. Коган, Б.С. Раббот. – Москва, 1966. – 383с.
4299
  Карпущенко В.М. 50 спортивных лет / В.М. Карпущенко, Г.А. Попов. – М., 1966. – 80с.
4300
   50 стахановских лет: ст., воспом., очерки, интервью, хроника.. – Донецк, 1985. – 207с.
4301
   50 стахановских лет: ст., воспом., очерки, интервью, хроника.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк, 1986. – 230с.
4302
  Румянцев М.М. 50 схем карманных приемников / М.М. Румянцев. – Москва : ДОСААФ, 1966. – 208 с.
4303
  Коростелев Н.Б. 50 уроков здоровья для маленьких и больших / Н.Б. Коростелев. – Москва, 1991. – 105с.
4304
  Макарова Н.В. 50 уроков машинописи / Н.В. Макарова. – Москва, 1971. – 298с.
4305
   50 фильмов киностудии дефа. – М., 1976. – 327с.
4306
  Карпа І. 50 хвилин трави : (коли помре твоя краса) / Ірена Карпа. – Харків : Фоліо, 2005. – 239 с. – (Графіті). – ISBN 966-03-2935-0
4307
  Карпа І. 50 хвилин трави : (Коли помре твоя краса) / Ірена Карпа. – Харків : Фоліо, 2006. – 239с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3524-5
4308
   50 чемпионатов СССР по футболу.: справочник. – М., 1988. – 190с.
4309
   50/50: Опыт словаря нового мышления : Мы и другие. Общество и настроения. Наследия и реальности. Чаяния. – Москва : Прогресс, 1989. – 560с. – ISBN 5-01-002295-8
4310
  Тимочко Степан 50: чому українські водії ігнорують обмеження швидкості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 10-11 : фото, табл.
4311
  Братусь І.В. 500-річчя Реформації - культурно-історичні аспекти викладання // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 15-17. – ISBN 978-966-927-291-1
4312
  Стех Я. 500-річчя українського гуманіста Станіслава Оріховського - Роксолана // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2013. – Рік 58, N 36. – С. 10. – ISSN 0027-8254
4313
  Минц А.Л. 500 - квт радиостанция / А.Л. Минц. – Москва : Государственное издательство по технике связи, 1934. – 51 с.
4314
  Omar Khayyam 500 de catrene: editie bilingva / Omar Khayyam. – "s.l", 1993. – 239с.
4315
  Gvardzhaladze I.S. and oth. 500 English proverbs and sayings with their translations and equivalents / I.S. and oth. Gvardzhaladze. – 5-th edit. – M., 1966. – 372с.
4316
   500 English proverbs and sayings with their translations and equivalents. / I.S. Gvardzhaladze, T.G. Kochinashvili, A.L. Gilbertson. – 5-th edit. – M., 1966. – 32с.
4317
   500 let knihtisku v Brne: 1486-1986. – Brno, 1986. – 207с.
4318
  Cellard Jacques 500 mots nouveax definis et expliques / Cellard Jacques, Sommant Micheline. – Paris-Gembloux, 1979. – 101с.
4319
   500 technologickych napadu ze svetove techniky. – Praha, 1963. – 148с.
4320
  Duda M. 500 zagadek cybernetycznych / M. Duda, S. Forlicz. – Warszawa, 1978. – 193 p.
4321
  Klima F.L. 500 zagadek geograficznych : Kalejdoskop geograficzny / F.L. Klima, Z. Tokarski. – 3 wydanie. – Warszawa : WP, 1963. – 211s.
4322
  Bienarzowna Janina 500 zagadek historycznych / Bienarzowna Janina. – Warszawa, 1958. – 164с.
4323
  Kowal S. 500 zagadek matematycznych / Stanislaw KOwal. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1968. – 263 s.
4324
  Kowal S. 500 zagadek matematycznych / Stanislaw Kowal. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1971. – 264 s.
4325
  Kowal Stanislaw 500 zagadek matematycznych / Kowal Stanislaw. – Wyd. 5. – Warszawa, 1975. – 264с.
4326
  Spieralski Zd. 500 zagadek o dawnym wojsku polskim / Zd. Spieralski. – Warszawa, 1972. – 243с.
4327
  Spieralski Zdzislaw 500 zagadek o dawnym wojsku polskim / Spieralski Zdzislaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1977. – 247с.
4328
  Markowski Andrzej 500 zagadek o jezyku polskim / Markowski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 211с.
4329
  Momatiuk C. 500 zagadek o Lublinie i ziemi lubelskiej / C. Momatiuk. – Warszawa, 1967. – 232с.
4330
  Szumski Tadeusz 500 zagadek o Wroclawiu / Szumski Tadeusz. – Warszawa, 1971. – 190с.
4331
  Sosnowski Stefan 500 zagadek turystyczno-krajoznawczych / Sosnowski Stefan. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. – 226s.
4332
  Kowalska Ludwika 500 zagadek z chemii / Kowalska Ludwika. – Warszawa, 1964. – 148с.
4333
  Mendygral Z. 500 zagadek z elektroniki / Z. Mendygral. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. – 240 s.
4334
  Piskadlo Antoni 500 zagadek z epoki renesansu / Piskadlo Antoni. – Warszawa, 1975. – 311с.
4335
  Orlowski Boleslaw 500 zagadek z historii techniki / Orlowski Boleslaw. – Warszawa, 1965. – 184с.
4336
  Michalski D. 500 zagadek z muzyki rozrywkowej / D. Michalski, A. Stankiewicz. – Warszawa, 1972. – 288с.
4337
  Kowalski Zbigniew 500 zagdek z dziedziny prawa / Kowalski Zbigniew. – Warszawa, 1975. – 272с.
4338
  Гварджаладзе И.С. 500 английских пословиц и поговорок / И.С. Гварджаладзе. – Москва, 1946. – 31с.
4339
  Гварджаладзе И.С. 500 английских пословиц и поговорок / И.С. Гварджаладзе. – 3-е изд. – М, 1958. – 36с.
4340
  Гварджададзе И.С. 500 английских пословиц и поговорок / И.С. Гварджададзе. – 5-е изд. – М., 1960. – 32с.
4341
   500 блюд для северян.. – Магадан, 1989. – 221с.
4342
   500 ваших знакомых. – Москва, 1971. – 82 с.
4343
   500 видов домашнего печенья : Из венгерской кухни. – Ужгород : Карпати, 1987. – 213с.
4344
   500 видов домашнего печенья: из венг. кухни.. – Ужгород, 1970. – 256с.
4345
   500 видов домашнего печенья: из венг. кухни.. – 3-е изд. – Ужгород, 1974. – 255с.
4346
   500 видов домашнего печенья: из венг. кухни.. – 4-е изд., доп. – Ужгород, 1989. – 326с.
4347
  Листов В.Н. 500 вопросов и ответов : справочник радиолюбителя / В.Н. Листов. – Ленинград : Академіа, 1925. – 304 с.
4348
  Хавин Б.Н. 500 вопросов и ответов об олимпийских играх / Б.Н. Хавин. – Москва, 1971. – 175 с.
4349
   500 жемчужин всемирной поезии. – Симферополь; Ростов -на-Дону : Квадранал, Феникс, 1999. – 416с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00822-3
4350
   500 загадок о кино. – Москва, 1971. – 100с.
4351
   500 задач по химии. – Москва : Просвещение, 1977. – 158 с.
4352
   500 задач по химии: пособие для уч-ся.. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 159с.
4353
  Литвинов В.Д. 500 кpилатих висловів : Тексти. Латино-укpаїнський словник + англiйськi, нiмецькi, фpанцузькi, iспанськi відповiдники / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – Київ : Індоевpопа, 1993. – 320 с. – ISBN 5-7707-5024-3
4354
   500 лет в составе России : Аннот. указ. лит-ры по истории мордовско-русских отношений. – Саранск, 1985. – 32с.
4355
  Оганисьян Ю.С. 500 лет под пиратским флагом / Ю.С. Оганисьян. – Москва, 1965. – 216с.
4356
  Кацан О. 500 миттєвостей життя в відтінку щирості й любові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 грудня (№ 25/26). – С. 16


  Презентація нової книги Миколи Боровка "500 миттєвостей" на літературно-музичному вечорі "Рондель і пісня". Теплий відгук про нове видання висловив Анатолій Мойсієнко, завідувач кафедри сучасної української мови КНУ імені Тараса Шевченка.
4357
  Экерт Я. 500 музыкальных загадок / Я. Экерт. – Москва, 1971. – 224 с.
4358
   500 полезных советов по дому. – Вильнюс, 1991. – 63с.
4359
  Уитсон Дж. 500 практических схем на ИС / Дж. Уитсон. – Москва : Мир, 1992. – 376 с.
4360
  Тарчоков К. 500 пудов зерна кукурузы с гектара / К. Тарчоков. – М., 1961. – 12с.
4361
  Бородин Е.И. 500 слов : краткий словарь политических, экономических и технических терминов / сост.: Е.И. Бородин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 192 с.
4362
  Липовецький С. 500 студентів заявили: не буде нормального навчального дня, доки не визнаєте Голодомор геноцидом // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 29 (332), 28 липня 2016. – С. 47-50


  Під час гастролей радянського хору у Великій Британії українці приковували себе до кресел наручниками.
4363
  Эйнгорн А.Н. 500 упражнений для волейболистов / А.Н. Эйнгорн. – Москва, 1959. – 207с.
4364
  Карлович Э. 500 филателистических загадок / Э. Карлович. – М, 1978. – 248с.
4365
  Кудрявцев С. 500 фильмов. / С. Кудрявцев. – М, 1991. – 380с.
4366
   500 чарівних куточків України, які варто відвідати. – Харків : Книжковий клуб, 2007. – 416 с. : фот. – ISBN 978-966-343-562-6
4367
  Ткач М. 500 чи 1000, або Ще раз про вік літери "ї" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 9


  Літера "ї" потрапила до книги рекордів України. Літері "ї" лише понад 500 років і що "в сучасному значенні її вперше вжито 1874-1875 рр. у "Записках Південно-Західного відділення" Російського географічного товариства у Києві". Літеру "ї" науковці ...
4368
   500 шедевров русского искусства / [авт.-сост. М.В. Адамчик]. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2007. – 512 с. : ил. – Мініатюрне видання. – ISBN 978-5-17-031196--5 (АСТ) ; 978-985-16-0976-1 (Харвест)
4369
  Бабакова Т.А. 500 экологических задач : для уроков, факультатив. и внеклассных занятий по биологии в 6-9-х кл. / Бабакова Т.А., Момотова А.П. ; М-во нар. образования Карел. науч.-метод. центр повышения квалификации пед. кадров. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 120, [1] с.
4370
  Минаев Е.Н. 500 экслибрисов / Е.Н. Минаев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 320 с.
4371
  Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики / Піюнкіна А.В.; Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Регіональна Донец. лаб. підручників та посіб. – Донецьк : Східний Видавничий Дім, 2001. – 69, [2] с. : іл. – ISBN 966-7804-11-9
4372
  Гвоздев 500.000 физкультурников одной области / Гвоздев, Зарудный, Б. Виноградов. – Москва - Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 72 с.
4373
  Dziewanowski Kazimiers 5000 kilometrow przyszlosci / Dziewanowski Kazimiers, A. Minkowski. – Warszawa, 1961. – 110с.
4374
  Целиков Р.Н. 5000 кормовых единиц с гектара культурного пастбища / Р.Н. Целиков, И.Н. Казакова. – Л., 1969. – 24с.
4375
  Кулешов А.П. 500000 километров в пути / А.П. Кулешов. – Москва : Географиз, 1960. – 263с. : Ил.
4376
  Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса : Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда / Ю.А. Дайновский. – Київ : А.С.К., 1998. – 272с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-095-3
4377
  Kantor M. 50th Anniversary of Ruhr University Bochum and 35 years of co-operation between JU and RUB // NJUsletter. – Krakow, 2015. – No. 56, Autumn. – P. 8-13. – ISSN 1689-037X


  50-річний ювілей Рурського університету у Бохумі (нім. Ruhr-Universitat Bochum, скор.RUB) та 35- річчя наукової співпраці з Ягеллонським університетом. Рурський університету у Бохумі - перший університет, що відкрився в післявоєнній Німеччині. Був ...
4378
   50лет: Институт зоологии Академии Наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1987. – 232с.
4379
  Микитенко О. 51-а Міжнародна баладна конференція в Гельсінкі // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (399), липень - вересень. – С. 105-109. – ISSN 2664-4282
4380
  Мазуров К.Т. 51-а річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції / К.Т. Мазуров. – Київ, 1968. – 32с.
4381
  Позняк В.Т. 51-й рік під прапором Жовтня, під керівництвом ленінської партії / В.Т. Позняк, М.Г. Яхзвінський. – Київ, 1968. – 27с.
4382
  Саркисьян С.М. 51-я армия / С.М. Саркисьян. – М., 1983. – 285с.
4383
  Драгункин Александр 51 золотая английская формула / Драгункин Александр. – Санкт-Петербург : Респекс; Успех, 2001. – 397с. – ISBN 5-7345-0157-3
4384
   512 вправ з програмування / упор. В.Я. Чолій. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 64 с.
4385
  Кравченко О.Ф. 516 упражнений по грамматике английского языка : ключи к упражнениям / О.Ф. Кравченко, А.В. Ярмолюк. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Лист, 2000. – 160 с. – ISBN 5-7871-0119-7
4386
  Вишеславський Г. 52 Венеційська бієнале // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 49-53. – ISBN 978-966-8911-9
4387
  Зозуля Е.Д. 52 новеллы / Е.Д. Зозуля. – Москва, 1934. – 63с.
4388
   52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Drugacnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddel. za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi in tuji jezik ; [ured. Alojzija Zupan Sosic]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016. – 133 s. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). – ISBN 978-961-237-835-6
4389
  Сидоров Кирил 524 км бегом. Марафон для сильных духом. Бег с тенью / Сидоров Кирил, Полизу Марина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 54-58 : фото
4390
  Чепелик О. 53-я Венеційська Бієнале: особливий погляд // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 26-52. – ISBN 978-966-8917-14-1
4391
  Овчинников В.В. 53 станции Токайдо / В.В. Овчинников. – Москва, 1966. – 160с.
4392
   53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 3.-14.7.2017 / Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Center za slovenscino kot drugi in tuji jezik ; [ured. Alojzija Zupan Sosic]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2017. – 139, [1] s. – (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561). – ISBN 978-961-237-934-6
4393
  Гребенникова Е. 535 лет назад родился Рафаэль Санти // Сегодня. – Киев, 2018. – 5 апреля (№ 62). – С. 38
4394
  Dudeney H.E. 536 puzzles & curious problems / H.E. Dudeney. – New York, 1967. – 428 с.
4395
   541 варіант відпочинку : Тур - калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 102-104 : Іл.
4396
   541 варіант відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 138-140 : Іл.
4397
   547 варіантів відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 120-123
4398
  Полунєєв Ю. 55-й кілометр / Юрій Полунєєв ; опитували та готували : С. Крюкова та А. Міщенко. – Київ : Дорадо-Друк, 2011. – 136 с., [24] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 132-135
4399
   55-річчя Віктора Івановича Татькова - Голови Вищого господарського суду України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 317. – ISSN 0132-1331
4400
  Ставнюк В. 55-річчя кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / В. Ставнюк, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81-82. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817
4401
   55-річчя члена-кореспондента НАПрН України Анатолія Миколайовича Статівки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 423. – ISSN 0132-1331
4402
   55-річчя члена-кореспондента НАПрН України В. В. Костицького // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 286-287. – ISSN 0132-1331
4403
  Грязов А.Б. 55 : [стихи] / Андрей Грязов. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго. – ISBN 978-966-489-385-2
Т. 1. – 2017. – 343, [1] с., [9] л. фотоил. : ил., портр.
4404
  Грязов А.Б. 55 : [стихи] / Андрей Грязов. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго. – ISBN 978-966-489-406-4
Т. 2. – 2017. – 279, [1] с., [9] л. фотоил. : ил., портр.
4405
  Michalski Jan 55 lat wsrod ksiazek / Michalski Jan. – Wroclaw i i., 1976. – 212с.
4406
  Гарбар Р. 55 країн - 55 років! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 90). – С. 8-9


  Щоб зрозуміти, куди рухається світ, потрібно придивитись до... Африки, яка знову стає полігоном геополітичних змагань.
4407
  Друговац М. 55 Критички импресии. / М. Друговац. – Скопіе, 1968. – 312с.
4408
  Кусраев А.Г. 55 нерешенных задач из нестандартного анализа / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1993. – 15с.
4409
   55 років на службі у Храмі Книги // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56. – ISSN 1029-7200
4410
  Казанцева Л.В. 55 років першому кроку людства до Всесвіту // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 16-17
4411
  Стеценко Євгенія Іванівна 55 років праці в академічній географічній установі (до 80-річчя академіка НАН України Л.Г.Руденка) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 3 (115). – С. 73-77 : фото. – ISSN 1561-4980
4412
   55 років: боротьба, правда, гідність і - перемога ! : до історії часопису "Українські вісті" / [авт. проекту та упоряд. Сергій Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 303, [1] с. – Покажч. імен: с. 284-296. – ISBN 978-617-605-049-0


  До цього збірника увійшли матеріали з історії часопису "Українські вісті" (1945-2000, Німеччина-США), які були надруковані на його сторінках. У славному гроні авторів цього видання - Іван Багряний, Віталій Бендер, Михайло Воскобійник, Василь Гришко, ...
4413
  Сташков Г.М. 55 сантиметровая ксеноновая пузырьковая камера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сташков Г.М.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.9-10
4414
   55 советских симфоний. – Ленинград : Советский композитор, 1961. – 459 с. : ноты, ил.
4415
  Рейкс Ч.Д. 55 электронных схем сигнализации / Ч.Д. Рейкс; Пер с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 112 с. – ISBN 5-283-02521-7
4416
   550-Jahr-Feier der Karl-Marx-Universitat. 1409-1959. Festprogramm 8.-17. Oktober 1959. – Lpz., 1959. – 42с.
4417
   56-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.. – М., 1973. – 40с.
4418
  Муса А. 56-я Пагуошская конференция // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075
4419
  Чкалов В.П. 56 годин у повітрі / В.П. Чкалов, Г.П. Байдуков, О.В. Бєляков : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1937. – 167с. – (Бібліотека "Радянська авіація")
4420
  Лиховид І. 56 мільйонів гривень - не за призначенням // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 60). – С. 9


  Комісія МОЗ виявила суттєві порушення в діяльності медуніверситету ім. О.О. Богомольця і його ректора. Трудовий колектив ухвалив рішення про відставку Віталія Москаленка.
4421
   57-e (Cinquante septieme) exposition d"instruments et Materiel scientifiques du 23 au 30 Juin 1960. Parc des Expositions. – Paris, 1960. – 704 с.
4422
  Щнюков Е.Ф. 57-й рейс НИС "Профессор Водяницкий" / Е.Ф. Щнюков, В.И. Старостенко, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0367-4290
4423
   57-мм противотанковая пушка образца 1943 г. : Краткое руководство службы. – 2 изд. – Москва : Военное издательство, 1944. – 120 с.
4424
   57-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1974. – 72с.
4425
   570 вопросов и ответов по советскому законодательству : Юр. спр. для населения. – 3-е изд., доп. и испр. – Киев : Наукова думка, 1965. – 502 с. – На 3-й стр. авт. разд. : Б.М.Бабий, А.И. Шемец, Н.П.Чередниченко и др.
4426
  Артем"єва Г. 58-ма. Невилучене : історії людей, які пережили те, чого ми найбільше боїмося / Ганна Артем"єва, Олена Рачова ; [пер. з рос. О. Ушкалова]. – Харків : Vivat, 2016. – 334, [2] с. : іл., портр. – Пер. за вид. : 58-я. Неизъятое / Елена Рачева, Анна Артемьева. Москва: АСТ, 2016. – ISBN 978-617-690-592-9
4427
   58-я годовщина Великой Октябрьской революции. – М., 1975. – 42с.
4428
  Ефетов М.С. 58 дней в огне / М.С. Ефетов. – Москва, 1971. – 103с.
4429
  Мудрогель Н.А. 58 лет в Третьяковской галерее / Н.А. Мудрогель. – Л., 1962. – 206с.
4430
  Мудрогель Н.А. 58 лет в Третьяковской галерее / Н.А. Мудрогель. – 2-е, испр. – Л., 1966. – 206с.
4431
   583 варіанти відпочинку : Тур-калейдоскоп // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 130-133
4432
   59 безвизовых стран : Марш-бросок // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 38-39 : Карта
4433
  Поташній Юрій 59 хвилин ганьби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 66-67


  Позаконкурсну програму 38-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" присвятили Голодомору 1932-1933 років. Організатори намагалися зібрати всі стрічки на цю тему. У підсумку до "Кінодокументів про Голодомор" увійшло десять документальних ...
4434
  Богапов Г. 5G - перед стартом. До впровадження нових технологій мобільного зв"язку операторів несподівано підстьобнула держава // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 9


  "Одним із останніх указів п"ятого гаранта Конституції став графік запуску 5G у 2020 році. За словами Петра Порошенка, зв"язком 3G або 4G нікого не здивуєш, при цьому він відзначив, як успішно й швидко були запущені ці технології в Україні саме за час ...
4435
   6-а Міжнародна конференція "Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості" = The 6-th international conference "High purity materials: production, application, properties" : присвяч. пам"яті акад. В.М. Ажажі : 13–15 верес. 2021 р., м. Харків, Україна : матеріали доп. / НАН України, Від-ня ядер. фізики та енергетики, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.М. Воєводін та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2021. – 131, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
4436
   6-а Наукова сесія. Тези доповідей. Астрономія. – Київ, 1948. – 10 с.
4437
   6-а наукова сесія. Тези доповідей. Геологія. – Київ, 1948. – 20 с.
4438
   6-ая выставка работ художников книги. – Москва : Советский художник, 1957. – 77 с., [37] с.
4439
   6-гетарил-7-гідроксикумарини у флуоресцентному аналізі: властивості та перспективи застосування / Ю.І. Шепелева, Р.П. Линник, О.С. Юшкевич, О.А. Запорожець, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 36
4440
   6-е Всесоюзное совещание по физике поверхностных явлений в полупроводниках : Тезисы докл., Киев, ноябрь 1977 г. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1977. – 122с.
4441
   6-е Всесоюзное совещание по физике поверхностных явлений в полупроводниках : Тезисы докл., Киев, ноябрь 1977 г. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1977. – 160с.
4442
   6-е совещание по проблемам планетологии : тезисы докладов (в 2-х вып.). – Ленинград : РТП ГО СССР
вып. 2. – 1968. – 100 с.
4443
   6-й Международный симпозиум: "Биологические механизмы старения" : Тезисы / Биологические механизмы старения; М-во образования и науки Украины; Харьковский нац. ун-т им. В.Н.Каразина; Научно-исследоват. ин-т биологии. – Харьков, 2004. – 104с.
4444
   6-й съезд Всероссийского общества охраны природы. – Москва, 1976. – 32с.
4445
  Безбородов Д.А. 6-й съезд Коммунитической партии и его историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Безбородов Д.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 15с.
4446
  Мартынова Л.И. 6-й съезд партии / Л.И. Мартынова. – Москва, 1960. – 36с.
4447
   6-й съезд Польской объединенной рабочей партии. 6-11 декабря 1971 г.. – Москва, 1972. – 304с.
4448
   6-й съезд профессионального союза работников культуры 29-30 ноября 1965 года. – Москва, 1966. – 24с.
4449
  Съезд Российского Союза ректоров VІ 2000 года 6-й съезд Российского Союза ректоров 6-7 декабря 2000 г. / Съезд Российского Союза ректоров VІ 2000 года. – Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. – 100с. – (21-й век - век образования)
4450
   6-й Съезд Советов Союза ССР : стенографический отчет : бюллетени.№№1-21. – Москва : Изд. ЦИК СССР, 1931. – с.
4451
  Семенова А.С. 6-й съезд советских профсоюзов / А.С. Семенова. – Москва, 1957. – 70с.
4452
   6-й съезд учителей Белоруссии 1978 года. – Минск, 1979. – 216с.
4453
   6-та Волинська партконференція : (стеногр. відчит) / Волинська парконференція. – Житомир : [б. в.], 1926. – [149] с., розд. паг.
4454
   6-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-6) = 6th International Scientific and Technical Conference "Sensor electronics and microsystem technologies (SEMST-6)" : (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) Україна, Одеса, 29 верес. - 3 жовт. 2014 р. : конф. присвяч. 150-й річниці Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечнікова та 100-річчю науки про напівпровідники : програма / М-во освіти і науки України, Держ. фонд фундамент. дослідж., Від-ня фізики і астрономії НАН України [та ін.]. – Одеса : [б. в., 2014. – 57 с. – Текст парал. укр., англ.
4455
   6-я Всесоюзная конференция по генераторам низкотемпературной плазмы : Фрунзе 17-19 сентября 1974 г. – Фрунзе, 1974. – 446 с.
4456
   6-я Всесоюзная конференция по динамике разреженных газов. – Новосибирск, 1979. – 252с.
4457
   6-я конференция молодых ученых-ботаников Украины (Киев, февр. 1979 г.). – Киев : Наукова думка, 1979. – 253с.
4458
   6-я конференция по физико-химическим основам производства стали. – Москва, 1961. – 92с.
4459
   6-я научная конференция по изучению водоемов Прибалтики 14-18 апреля 1958 г.. – Вильнюс, 1958. – 122с.
4460
   6-я Саратовская межвузовская научная конференция "Биологически активные вещества на службе народного хозяйства и здравоохранения". – Саратов, 1973. – 68с.
4461
  Верховный Совет Кабардинской АССР 6-я сессия. / Верховный Совет Кабардинской АССР. – Нальчик, 1950. – 132с.
4462
   6-я Юбилейная республиканская конференция по вопросам метрологии, гидрологии, и агро- и микроклиматологии (22-25 сентября 1970 г.). – Вильнюс, 1970. – 72 с.
4463
  Туровская Л. 6 августа (1945) - 75 лет назад США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 2


  "За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя вышли три разведчика погоды. На удалении 6-7 км следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва. В 70 км шел бомбардировщик, который ...
4464
  Ито Т. 6 августа 1945 года. Хиросима обвиняет / Т. Ито. – Москва, 1984. – 127 с.
4465
  Всесоюзная 6 Всесоюзная конференция по физике диэлектриков : тезисі докладов / Всесоюзная, конференция по физике диэлектриков (Томск, 1988). – Томск : ТПИ
секция "Диэлектрическая релаксация". – 1988. – 188 с.
4466
  Всесоюзная 6 Всесоюзная конференция по физике диэлектриков : тезисы докладов / Всесоюзная, конференция по физике диэлектриков (Томск, 1988). – Томск : ТПИ
секция "Пробой и электрическое старение диэлектриков". – 1988. – 158 с.
4467
   6 Всесоюзная школа-семинар по ОНЧ излучениям : (Тезисы докладов, звенигород, октябрь 1983 г.). – М., 1983. – 78с.
4468
   6 Всесоюзный симпозиум по теории групп : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 76с.
4469
   6 Всесоюзный симпозиум по теории групп : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 224с.
4470
   6 грудня минуло 80 років від дня народження письменниці, дисидентки Ірини Калинець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 19
4471
  Туровская Л. 6 декабря (1240) - 780 лет назад Киев заватили монголы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2


  Оборона Киева (1240) - одно из центральных событий западного похода монголов 1236-1242 годов и монгольского нашествия на Русь 1237-1240 годов, в начале монгольского похода 1240-1242 годов, целью которого стали владения Даниила Галицкого, Польша и ...
4472
  Зайчик М. 6 дней и лет (6 дней июня 1967 года) / Марк Зайчик. – Москва : Параллели-Дом еврейской книги, 2005. – 214, [2] с., [4] л. фот. : портр. – ISBN 5-98831-005-2
4473
  Финкель Евгений 6 дней, которые потрясли мир : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 78-92 : Фото, карта
4474
  Славина Нина 6 животных, обманувших физику. Вне закона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 86-89 : фото
4475
   6 з"їзд Українського ботанічного товариства. – Київ : Наукова думка, 1977. – 362с.
4476
  Туровская Л. 6 июня (1870) - 150 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Шапошникова, украинского ученого-химика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 2
4477
   6 конгресс на Българската Комунистическа партия (препоръчителна библиография). – София, 1954. – 56с.
4478
  Туровская Л. 6 марта (2005) - 15 лет со дня смерти Ханса Альбрехта Бете, американского физика, нобелевского лауреата // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 10. – С. 2
4479
   6 марта 1870 года в возрасте 77 лет умер Дмитрий Бибиков // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 5 марта (№ 42). – С. 15


  Згадується, що Київський губернатор передав в дар Університету св. Володимира бібліотеку в 17 тис. томів.
4480
   6 Международный симпозиум по нелинейной акустике : Москва, 8-10 июля 1975 г.: Тезисы докладов. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 522с.
4481
   6 Менделеевскому съезду. Выдающиеся химики и физико-химики. – Л., 1939. – 84с.
4482
   6 Миллиардов : Народонаселение мира 1999 год:Время выбора. – New York, 1999. – 88с. : ил.
4483
  Трегуб Г. 6 незнаних фактів про країну Ататюрка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 24 (241). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  6 незнаних фактів про Туреччину з ниги польського репортера Вітольда Шабловського "Убивця з міста абрикосів".
4484
  Туровская Л. 6 ноября (1825) - 195 лет со дня рождения Жана Луи Шарля Гарнье, французского архитектора эпохи эклектики, историка искусства // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Гарнье Жан Луи Шарль (1825-1898) - французский архитектор эпохи эклектики и историк искусства. Идеолог и практик стиля боз-ар.
4485
  Лабінов С.Д. 6 оповідань-загадок. Фізика в техніці / С.Д. Лабінов. – К., 1961. – 78с.
4486
   6 основных украинских трендов Travel - индустрии // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 3 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
4487
   6 пленум Правления Союза советских писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. – К.
1. – 1939. – 255с.
4488
   6 пленум Правления Союза советских писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. – К.
2. – 1939. – 55-99с.
4489
   6 пленум Правления Союза советских писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. – К.
4. – 1939. – 147-224с.
4490
   6 пленум Правления Союза советских писателей СССР, посвященный 125-летию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. – К.
5. – 1939. – 227-255с.
4491
  Вовдюк Л.В. 6 протизастудних правил на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 2-3 : фото
4492
  Алешин С.И. 6 пьес / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1968. – 383 с. : ил., портр.
4493
  Джемілєв М. 6 років окупації... / розмову вела Лариса Волошина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 4-5


  Мустафа Джемілєв: "Не думаю, що повернення Криму буде покроковим. Компромісів і поступок агресору з боку України бути не може".
4494
  Туровская Л. 6 сентября (1825) - 195 лет со дня рождения Джованни Фаттори, итальянского живописца и офортиста // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Фаттори Джованни (1825 -1908) - итальянский художник, член группы Маккьяйоли. Один из крупнейших представителей итальянской живописи XIX века. Изначально стал знаменит как художник-баталист, затем под влиянием Барбизонской школы стал работать в ...
4495
  Іто Т. 6 серпня 1945 року. Хіросіма звинувачує / Т. Іто. – К., 1986. – 112с.
4496
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т. 1 : Прогресс в познании микробного мира. – 1980. – 132с.
4497
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т. 2 : Генетика микроорганизмов. – 1980. – 33с.
4498
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т.3 : Метаболизм микроорганизмов и его регуляция. – 1980. – 130с.
4499
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т. 4 : Микробиологический синтез, битехнология и биоинженерия. – 1980. – 178с.
4500
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т. 5 : Микроорганизмы и продуктивность сельского хозяйства. – 1980. – 160с.
4501
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т. 6 : Микроорганизмы в защите и рациональном использовании окружающей среды. – 1980. – 78с.
4502
   6 съезд Всесоюзного микробиологического общества "На главных путях научно-технического прогресса" : Рига 25-29 марта 1980 г.: Тезисы докладов. – Рига
Т. 7 : Коллекции культур, депонирование, патентование, номенклатура микроорганизмов. – 1980. – 30с.
4503
   6 съезд Украинского микробиологического ообщества : Тезисы докладов: (Донецк, июнь 1984 г.). – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1984. – 225с.
4504
   6 съезд Украинского микробиологического ообщества : Тезисы докладов (Донецк, июнь 1984 г.). – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1984. – 239 с.
4505
   6 фактів про Ліну Костенко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Лютий (№ 2). – С. 10-11
4506
   6 фактів про письменників-емігрантів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Березень (№ 3)
4507
  Туровская Л. 6 февраля (1932) - 90 лет со дня рождения Франсуа Ролана Трюффо, французского кинорежиссера, актера, сценариста // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 2


  Франсуа Трюффо (Franois Truffaut; 1932-1984) - французький кінорежисер, один із засновників "нової хвилі".
4508
   6 функцій чат-ботів в управлінні // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Життя і творчість Миколи Гоголя
4509
   6 цікавих фактів про речення // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Листопад - грудень (№ 11/12). – С. 10-11


  Наукові засади дослідження граматичного ладу української мови заклав Олександр Потебня.
4510
   6 цікавих фактів про українську мову // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1/2) : Фонетика, графіка й орфоепія української мови. – С. 10-13
4511
  Туровская Л. 6 января (1887) - 135 лет со дня рождения Бенедикта Константиновича Лившица, украинского и российского поэта Серебряного века, переводчика // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 2
4512
  Тарнавський Ю. 6*0 : Драматичні твори / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1998. – 360с.
4513
   6. (Sechster) Jenaer Juristentag. 1975. – Jena, 1976. – 203с.
4514
  Mezinarodni 6. Mezinarodni sjezd slavistu v Praze, Praha 7.-13.8.1968: akta sjezdu / Mezinarodni, sjezd slavistu. – Praha
1. – 1970. – 426с.
4515
  Mezinarodni 6. Mezinarodni sjezd slavistu v Praze, Praha 7.-13.8.1968: akta sjezdu / Mezinarodni, sjezd slavistu. – Praha
2. – 1970. – 780с.
4516
   60-ht Anniveversary of the USSR. Greeting grom abroad. – Moscow, 1983. – 496с.
4517
   60-а річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції.. – К., 1977. – 60с.
4518
   60-летие Великого Октября и торжество пролетарского интернационализма в СССР. – Ташкент, 1977. – 167с.
4519
  Рашидов Ш.Р. 60-летие Великого Октября и торжество пролетарского интернационализма в СССР / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1977. – 39с.
4520
   60-летие второго съезда РСДРП. – Ростов-на-Дону, 1963. – 149с.
4521
   60-летие допплерографии в медицине / А.В. Коваленко, Б.А. Тарасюк, И.Н. Дыкан, И.В. Андрущенко, С.Г. Мазур // Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2016. – № 1. – С. 88-92. – ISSN 2307-1184
4522
  Пориетис Я.П. 60-летие Латвийского государственного университета имени Петра Стучки / Я.П. Пориетис. – Рига : Лиесма, 1979. – 103с.
4523
   60-летие образования СССР. – М., 1983. – 495с.
4524
   60-летие образования СССР. – Москва, 1983. – 518с.
4525
   60-летие окончания гражданской войны в СССР. – Днепропетровск, 1983. – 165с.
4526
  Коробченко В.В. 60-летие профессора С.А. Комарова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 262-263. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
4527
   60-річний ювілей В. М. Дрьоміна // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 1. – С. 197-199. – ISSN 1561-4999
4528
   60-річний ювілей професора Романа Тарасовича Гута / Г.Т. Криницький, В.В. Павлюк, В.К. Заїка, Ю.М. Дебринюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 298-299 : фото. – ISSN 1991-606X
4529
   60-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України Василя Яковича Настюка // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 532-533. – ISSN 0132-1331
4530
  Лоза П. 60-річний ювілей Юрія Андруховича у Вроцлаві // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 6 грудня (№ 49)
4531
   60-річчя академіка АПрН України Ю.П.Битяка // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 181-182. – ISSN 0132-1331
4532
   60-річчя академіка НАН України А.Г. Білоуса // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 82-83. – ISSN 0372-6436


  Хімік.
4533
   60-річчя академіка НАН України А.Г. Загороднього // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 0372-6436


  Він професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (від 1992 р. до 2005 р. був також професором Національного університету «Києво-Могилянська академія»), читає курси лекцій зі статистичної фізики, теорії плазми, керує роботами ...
4534
   60-річчя академіка НАН України А.П. Шпака // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 60-61. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі фізики твердого тіла, матеріалознавства, нанотехнологій і фізики наносистем, перший віце-президент НАН України.
4535
   60-річчя академіка НАН України А.Ф. Булата // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 57-58. – ISSN 0372-6436
4536
   60-річчя академіка НАН України Б.В. Гриньова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 111. – ISSN 1027-3239
4537
   60-річчя академіка НАН України В. П. Вишневського // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 6. – C. 122. – ISSN 1027-3239
4538
   60-річчя академіка НАН України В.А. Смолія // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-63.. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі енергетичного електромашинобудування.
4539
   60-річчя академіка НАН України В.Г. Кошечка [Вчений в галузі фіз. хімії] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 68-70. – ISSN 0372-6436
4540
   60-річчя академіка НАН України В.Г. Кремення // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-65. – ISSN 0372-6436
4541
   60-річчя академіка НАН України В.Г. Радченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 87-89. – ISSN 0372-6436


  В.Г. Радченко — відомий учений у галузі біології та екології перетинчастокрилих ко- мах надродини Apoidea — головних запилювачів рослин; один із засновників теорії соціобіології; лідер нової науки про біологію та екологію соціальних тварин; дослідник ...
4542
   60-річчя академіка НАН України В.З. Туркевича // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 108. – ISSN 1027-3239
4543
   60-річчя академіка НАН України В.М. Литвина // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 113. – ISSN 1027-3239
4544
   60-річчя академіка НАН України В.П. Семиноженка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 72-74. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі фізики та матеріалознавства.
4545
   60-річчя академіка НАН України В.С. Дейнеки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі кібернетики.
4546
   60-річчя академіка НАН України В.Ф. Чехуна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 115. – ISSN 1027-3239
4547
   60-річчя академіка НАН України Г. А. Скрипник // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 64-65. – ISSN 0372-6436
4548
   60-річчя академіка НАН України Е.М. Лібанової // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436


  Відомий економіст і демограф.
4549
   60-річчя академіка НАН України З.Т. Назарчука // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-78. – ISSN 0372-6436


  Зіновій Теодорович Назарчук народився 1952 р. у м. Львові в сім’ї робітників. У 1974 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «оптичні прилади і спектроскопія».
4550
   60-річчя академіка НАН України М.З. Згуровського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 64-65.. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі енергетичного електромашинобудування.
4551
   60-річчя академіка НАН України М.С. Веселовського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436


  Вчений-біофізик.
4552
   60-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 77-78. – ISSN 0372-6436
4553
   60-річчя академіка НАН України Ю.І. Ізотова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-126. – ISSN 0372-6436


  го 1952 р. у Донецьку. У 1974 р. він закінчив фізичний факультет Київського державного уні вер ситету ім. Т.Г. Шевченка з фаху «астрономія», 1984 р. захистив кандидатську, а 1992 р. — док тор ську дисертацію, 2000 р. обраний членом-кореспондентом ...
4554
   60-річчя академіка НАН України Ю.Ю. Глеби // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 66-67. – ISSN 0372-6436


  Вчений-генетик.
4555
   60-річчя академіка НАН України Я.Б. Блюма // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 112. – ISSN 1027-3239
4556
   60-річчя від дня народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності Володимира Павловича Горбатенка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 346-347. – ISSN 2219-5521


  9 липня 2017 р.свій ювілей відзначив доктор політичних наук, професор Володимир Павлович Горбатенко. Наукову діяльність В.П. Горбатенко завжди поєднує з викладацькою. Співпрацює з КНУ імені Тараса Шевченка.
4557
   60-річчя дійсного члена НТШ, героя України, професора Івана Вакарчука // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 652-654. – ISSN 1563-3969
4558
   60-річчя доктора хімічних наук Володимира Івановича Штомпеля // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії висомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 106-107. – ISSN 1818-1724


  Співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, випускник фізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
4559
   60-річчя доктора хімічних наук Файнлейба Олександра Марковича // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 327-329. – ISSN 1818-1724
4560
   60-річчя Миколи Олександровича Трюхана : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 48 : Фото
4561
   60-річчя Олександра Васильовича Дзери // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 2. – С. 289-290
4562
   60-річчя члена-кореспондента НАН України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 8. – С.88-89. – ISSN 0372-6436


  О.В. Мамченко — фахівець у галузі екологічної хімії сорбційних та іонообмінних процесів у водному середовищі.
4563
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Сибірного // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436
4564
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. Щерби // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 75-76. – ISSN 0372-6436


  Відомий вчений в галузі енергетики.
4565
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Анциферова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 104-105. – ISSN 0372-6436


  Фахівець в галузі геофізики.
4566
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Руденка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 114. – ISSN 0372-6436


  "...У 1950 р. закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, з 1952 р. був викладачем кафедри електроніки Університету. Упродовж 1972-1998 рр. очолював засновану ним кафедру кріогенної та мікроелектроніки (нині - нанофізики та наноелектроніки), ...
4567
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А.Є. Конверського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63. – ISSN 0372-6436


  Рецензія на книгу: Ситник К.М., Шмигельська В.В. Володимир Вернадський і Академія. Серія "Президенти Академії наук України". - Київ: Наук. думка, 2006. - 311 с.
4568
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Вовка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 0372-6436


  З 1999 р. А.І. Вовк очолює відділ хімії фотосинтезу (згодом відділ механізмів біо- органічних реакцій) Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, а з 2001 р. він заступник директора з наукової роботи цієї установи.
4569
   60-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Шевченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 65-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі інформатики
4570
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Г. Александрова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 4. – C. 109. – ISSN 1027-3239
4571
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Б.І. Баска // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 116. – ISSN 1027-3239
4572
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Б.І. Лева // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 86-88. – ISSN 0372-6436


  Б.І. Лев став одним із засновників нового напряму у фізиці рідких кристалів — колоїдних рідких кристалів.
4573
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Б.Ю. Корніловича // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С.83-84. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі фізичної хімії.
4574
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Харченка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 12. – C. 109. – ISSN 1027-3239
4575
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Познякова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 129. – ISSN 1027-3239
4576
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Осадчого // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 110. – ISSN 1027-3239


  Відомий учений у галузі гідрохімії та гідрометеорології.
4577
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Даниленка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-72. – ISSN 0372-6436


  [Рецензія]: Бурлака А.П., Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню таоксиду азоту при пухлинному процесі. - К.: Наукова думка, 2006. - 228 с.
4578
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кунаха // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-84. – ISSN 0372-6436


  Вчений-біолог, читає курс лекцій у КНУТШ
4579
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Сідорова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 107-108. – ISSN 0372-6436


  Протягом своєї професійної діяльності В.А. Сідоров розробляє біотехнологічні методи клітинної селекції рослин, вивчає фундаментальні питання мутагенезу й селекції in vitro різних типів мутантів, їх використання в генетиці соматичних клітин, створює ...
4580
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Татаренка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 96. – ISSN 1027-3239
4581
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Широкова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436
4582
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Євтуха // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 67. – ISSN 0372-6436
4583
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Анісімова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 0372-6436
4584
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Брея // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 106. – ISSN 0372-6436


  Фахівець в галузі хімії.
4585
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Павліщука // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 86. – ISSN 1027-3239
4586
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Шарка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 70. – ISSN 0372-6436


  Вчений-математик.
4587
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Г. Дрінфельда // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 105-106. – ISSN 0372-6436


  Математик.
4588
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Кальченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
4589
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Пехньо // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 8. – С.84-86. – ISSN 0372-6436


  В.І. Пехньо — фахівець у галузі хімії комплексних сполук металів і металоїдів у різнофункціональних середовищах.
4590
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Слісенка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 69-71. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі ядерної енергетики і нейтронної фізики.
4591
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Антонова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 73-74. – ISSN 0372-6436
4592
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Варюхіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 101-102. – ISSN 0372-6436


  Народився 29 березня 1952 р. у м. Красноармійську Донецької області. У 1974 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Донецького державного університету. Майже вся його наукова діяльність пов’язана з Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О.О. ...
4593
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Даниленка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436


  Історик.
4594
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Зайцева // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 102. – ISSN 1027-3239
4595
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Назаренка / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 111. – ISSN 1027-3239
4596
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Пузікова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-75. – ISSN 0372-6436
4597
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Іванова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 77-78. – ISSN 0372-6436
4598
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Бабака // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 107-109. – ISSN 0372-6436


  Учений в галузі енергетики та інформаційних технолгій
4599
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Кладька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 123. – ISSN 1027-3239
4600
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Мікловди // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 72. – ISSN 0372-6436
4601
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Загорського // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 115. – ISSN 1027-3239


  Відомий учений-економіст.
4602
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Клепікова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436
4603
   60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Колесника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 82-83. – ISSN 0372-6436


  У 2001 р. В.Ф. Колесник очолив у КНУ кафедру давньої та нової історії, а в 2003 р. - історичний факультет.
4604
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Боряка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 123. – ISSN 1027-3239
4605
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Лисиченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-66. – ISSN 0372-6436
4606
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Д. О. Єгеря // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 68-70. – ISSN 0372-6436
4607
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Є.І. Никифоровочи // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 126. – ISSN 1027-3239
4608
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Є.К. Нахліка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 136. – ISSN 1027-3239
4609
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Ф. Венгера // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66-67. – ISSN 0372-6436
4610
   60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Ю. Єгорова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 6. – C. 124. – ISSN 1027-3239
4611
   60-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Блонського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0372-6436


  Фізик.
4612
   60-річчя члена-кореспондента НАН України І.Г. Ємельянова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64. – ISSN 0372-6436
4613
   60-річчя члена-кореспондента НАН України І.Д. Чуєшова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 74-75. – ISSN 0372-6436


  Відомий математик.
4614
   60-річчя члена-кореспондента НАН України І.М. Дмитраха // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 87. – ISSN 0372-6436


  Ігор Миколайович Дмитрах народився 20 липня 1952 р. у Дрогобичі (Львівська об- ласть). У 1974 р. закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут. З 1976 р. він працює у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. З 1999 р. Ігор ...
4615
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 68-69. – ISSN 0372-6436


  Відомий книго-і джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи.
4616
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.П. Яценка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 106. – ISSN 0372-6436
4617
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Кучука. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 128. – ISSN 1027-3239
4618
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Щербини // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 93. – ISSN 1027-3239
4619
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Тукала // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 68-69. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі молекулярної біології.
4620
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Якимчука // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 86. – ISSN 0372-6436


  У 1985-1986 рр. завідував петрофізичною лабораторією КДУ ім. Т.Г. Шеченка.
4621
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Г. Лук"яненка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 85-86. – ISSN 0372-6436
4622
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Гродзинського // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 7. – C. 113. – ISSN 1027-3239
4623
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Романюка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 88-89. – ISSN 0372-6436


  Мирослав Миколайович Романюк народився 27 липня 1952 р. у с. Закрівцях Коло- мийського району Івано-Франківської області. У 1979 р. закінчив факультет журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка (тепер — Львівський національний ...
4624
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. Азарєнкова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 101-102. – ISSN 0372-6436


  Відомий вчений в галузі фізики напівпровідників і фізики твердого тіла.
4625
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. Шульги // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 62-64. – ISSN 0372-6436
4626
   60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Я. Азарова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-65. – ISSN 0372-6436
4627
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Н.М. Фіалко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.68. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі енергетики
4628
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Марченка. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – - C. 94. – ISSN 1027-3239
4629
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Новосельцева // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-68. – ISSN 0372-6436
4630
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Реєнта // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 65-66. – ISSN 0372-6436


  Історик.
4631
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Романенка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 114. – ISSN 1027-3239


  Відомий учений - біолог. Випускник біологічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.
4632
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Толмачова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-87. – ISSN 0372-6436
4633
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Шимановського // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 119. – ISSN 1027-3239
4634
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.Г. Величка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 91-92. – ISSN 0372-6436


  О.Г. Величко розробив методику конструювання киснево-конвертерних фурм раціонального типу і способи інтенсифікації вдування кисню в конвертерну ванну, в основу яких покладено ґрунтовні дослідження фізикохімічних процесів під час рафінування ...
4635
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.Г. Осауленка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 65. – ISSN 0372-6436
4636
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.Є. Бєляєва // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436


  У 1972 році закінчив фізичний фак-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка
4637
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Волошина // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 85-86. – ISSN 0372-6436


  Вчений-механік.
4638
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.Л. Перевозчикової // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 62-63. – ISSN 0372-6436
4639
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Омельянчука // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-75. – ISSN 0372-6436
4640
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Пономаренка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 66-67. – ISSN 0372-6436


  Вчений - фізик
4641
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Дмитрієва // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 64-65. – ISSN 0372-6436
4642
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Солдаткіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 103. – ISSN 0372-6436
4643
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Бешти // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 100. – ISSN 1027-3239
4644
   60-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 10. – C. 114. – ISSN 1027-3239
4645
   60-річчя члена-кореспондента НАН України П.І. Лободи / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 100. – ISSN 1027-3239
4646
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.Є. Гладишевського // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 95. – ISSN 1027-3239
4647
   60-річчя члена-кореспондента НАН України С.І. Сидоренка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436
4648
   60-річчя члена-кореспондента НАН України С.Л. Гнатченка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
4649
   60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 7. – С. 85. – ISSN 0372-6436


  Учений в галузі телекомунікації і мобільного зв"язку, охорони навколишнього середовища.
4650
   60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Костеріна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 84-85. – ISSN 0372-6436


  Біохімік.
4651
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Т.О. Пріхни // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – C. 106. – ISSN 1027-3239
4652
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Головача // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 6. – C. 106. – ISSN 1027-3239
4653
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Крака / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 132. – ISSN 1027-3239
4654
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Слюсаренка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 124. – ISSN 1027-3239
4655
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Ф. Снєжкіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436
4656
   60-річчя члена-кореспондента НАН України Я.П. Дідуха // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 65-66. – ISSN 0372-6436
4657
   60-річчя ювілей Академіка НАПрН України Степана Богдановича Гавриша // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 531. – ISSN 0132-1331
4658
  Шрамко І.Б. 60-років досліджень Більського городища Харківським університетом // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. – Київ, 2019. – № 1. – C. 144-147. – ISSN 0235-3490
4659
  Бойчук О. 60-та річниця Варшавського повстання в контексті польсько-німецьких відносин // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 83-92. – ISSN 2519-4518
4660
   60-та студентська науково-технічна конференція : Збірник тез доповідей / Студентська науково-технічна конференція, (60; 2002: Львів); Націон. ун-т "Львівська політехніка"; Редкол.: Ю.Я.Бобало, А.В.Павлиш, М.Й.Павликевич та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 128с. – ISBN 966-553-236-7
4661
  Франко І. 60-ті роки на Україні // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 28. – ISBN 966-7272-00-1
4662
  Татарова В.О. 60-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні на сторінках одеської преси 1990-х рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 240-245. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
4663
  Караев Г.Н. 60-я параллель / Г.Н. Караев. – Л, 1955. – 728с.
4664
  Караев Г.Н. 60-я параллель / Г.Н. Караев. – Л, 1958. – 859с.
4665
  Караев Г.Н. 60-я параллель / Г.Н. Караев. – Л, 1964. – 830с.
4666
   60 - річчя академіка НАН України О.О.Коноваленка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 65-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі астрофізики і радіоастрономії.
4667
   60 - річчя члена - кореспондента НАН України О.Б.Полонського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 66-67. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі океанографії, геофізики, кліматології.
4668
   60 Catalan Language Women Writers Today. – Barcelona, 1990. – 135с.
4669
   60 let od vzniku samostatneho Ceskoslovenska. 14. rijen 1918. 28 rijen 1918. 30. rijen 1918. 100 otazek a 100 odpovedi. – Praha, 1978. – 119с.
4670
   60 героических лет, 1918-1978. – М., 1978. – 607с.
4671
   60 героических лет, 1919-1979. – Минск, 1978. – 255с.
4672
   60 героических лет. Всесоюзная художественная выставка. – М., 1978. – 63с.
4673
  Рахгозар М. 60 дней в дружественной стране / М. Рахгозар. – Москва, 1983. – 62 с.
4674
  Болдырев В.Н. 60 дней по пятидесятой параллели / В.Н. Болдырев, С.К. Розанов. – Москва : Географгиз, 1963. – 262 с., [19] л. ил. : ил., карт.
4675
   60 лет борьбы СССР за мир и безопасность. – Москва, 1979. – 438с.
4676
  Трухановский В.Г. 60 лет борьбы СССР за мир и сотрудничество между народами / В.Г. Трухановский. – Москва : Международные отношения, 1977. – 144 с.
4677
  Филатова И.И. 60 лет в африканистике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 63-65. – ISSN 0321-5075
4678
  Ентин В.А. 60 лет в строю: к геофизической стороне одной биографии и не только // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 162-200 : фото. – Библиогр.: с. 199-200. – ISSN 0203-3100
4679
   60 лет Великого Октября. – М., 1978. – 20с.
4680
   60 лет ВЛКСМ : Докум. рассказ о торжеств. заседании ЦК ВЛКСМ, комс. актива г. Москвы и Моск. обл., посвящ. 60-летию ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 142 с. : ил.
4681
   60 лет Вооруженных Сил СССР. – М., 1978. – 48с.
4682
   60 лет второго съезда РСДРП. – М., 1963. – 24с.
4683
  Ющенко А.К. 60 лет заповедному делу в УССР // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 9-17 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
4684
  Медведев Р.А. 60 лет Китайской Народной Республике // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 115-127. – ISSN 0130-3864
4685
  Баженова Е.С. 60 лет КНР и дипломатических отношений СССР/РФ и КНР // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 48-54. – ISSN 0321-5075
4686
   60 лет ленинского плана ГОЭРЛО. – М., 1980. – 407с.
4687
  Бровкин В.В. 60 лет метеорологических наблюдений на космодроме Байконур // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 127. – ISSN 0130-2906
4688
  Барашев Р. 60 лет назад Украине передали Крым = Февраль юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 7-13 февраля (№ 6). – С. С 1-2


  12 фев. - 150 лет со дня рождения Михаила Ярового, живописца и графика, учредителя общества художников-киевлян; 12 фев. - 130 лет назад появилась на свет Наталья Полонская-Василенко (урожденная Меньшова), известный укр. историк; 14 фев. - 110 лет со ...
4689
   60 лет образования Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1983. – 360с.
4690
   60 лет образования Союза Советских Социалистических Республик. – Ереван, 1983. – 68с.
4691
   60 лет образования СССР : рек. библиогр. указ. / Н.И. Бекетова, В.Г. Иванова, В.Ф. Курылев, В.С. Шишкина; сост.: Н.И. Бекетова, В.Г. Иванова, В.Ф. Курылев, В.С. Шишкина ; под ред. В.П. Шерстобитова ; Гос. публ. ист. б-ка РСФСР. – Москва : Книга, 1982. – 111 с.
4692
   60 лет образования СССР. – Москва, 1982. – 276с.
4693
   60 лет Октябрю. – Душанбе, 1979. – 217с.
4694
   60 лет первой русской революции. – Одесса, 1965. – 69с.
4695
   60 лет радио : научно-технический сборник. – Москва : Связьиздат, 1955. – 344 с.
4696
  Мартынов А. 60 лет Римскому договору: Евросоюз готовится к пенсии? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 31 марта - 6 апреля (№ 13). – С. А 3-4


  "25 марта прошел юбилейный саммит Евросоюза — в честь того, что 60 лет назад, 25 марта 1957 г., в Риме представители Италии, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга подписали Договор о создании Европейского экономического сообщества. Этот ...
4697
  Григорян Л.А. 60 лет Советской государственности / Л.А. Григорян. – Москва, 1977. – 334с.
4698
   60 лет советской поэзии. – М.
1. – 1977. – 695с.
4699
   60 лет советской поэзии. – М.
2. – 1977. – 838с.
4700
   60 лет советской поэзии. – М.
3. – 1977. – 831с.
4701
   60 лет советской поэзии. – М.
4. – 1977. – 871с.
4702
  Сарыев Б.С. 60 лет Союза Советских Социалистических Республик / Б.С. Сарыев, Д.С. Киселев. – Ашхабад, 1982. – 43с.
4703
   60 лет СССР: исторические завоевания и преимущества реального социализма. – М., 1982. – 264с.
4704
  Куфман М.И. 60 лет стандартизации в СССР, 1925-1985: Основные события и факты / М.И. Куфман, В.Н. Чернягова. – Москва, 1985. – 152 с.
4705
  Куфман М.И. 60 лет стандартизации в СССР: Основные события и факты / М.И. Куфман, В.Н. Чернягова. – Москва, 1985. – 152 с.
4706
  Красноярский 60 лет. 1905-1965 / Красноярский, рабочий. – Красноярск, 1965. – 119 с.
4707
  Сароян У. 60 миль в час / У. Сароян. – Москва, 1958. – 191с.
4708
  Галкина В.И. 60 минут о Байкале / В.И. Галкина. – 2-е изд. – Иркутск, 1980. – 52с.
4709
  Иоффе Я.А. 60 победных лет, 1917-1977 / Я.А. Иоффе. – М, 1977. – 231с.
4710
  Иоффе Я.А. 60 победных лет, 1917-19977 / Я.А. Иоффе, Л.П. Зламанов. – М, 1978. – 190с.
4711
  Сидоренко Віктор 60 років "Club Med" : профі- тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 86 : Фото
4712
  Лупенко Ю.О. 60 років в авангарді аграрної економічної науки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 5-11. – ISSN 2221-1055


  Про Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки".
4713
   60 років Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Москва, 1978. – 160с.
4714
   60 років волинської трагедії : матеріали форуму українських і польских експертів та журналістів "Події на Волині: як жити з цим тягарем?" м. Острог, 11-12 квітня 2003 р. – Київ : [б. в.], 2003. – 187, [3] с. – Деякі ст. пол. мовою
4715
   60 років ДОНСХУ : [альбом-каталог] / [Дніпропетр. худож. музей, Нац. спілка художників України ; упоряд.: Несмачний С.М., Щербина О.С. ; редкол.: Антонюк Л.О, Несмачний С.М., Пікуш А.А. та ін. ; вступ. ст. Шапаренко Т.І. ; фот. Ярошенко О.Ю.]. – [Дніпро : б. в., 2018. – [142] с. : іл., портр. – За підтримки Дніпропетровської облдержадмін. Дніпропетровської обл. ради. – ISBN 978-966-97805-2-2
4716
   60 років з дня народження О.Є. Кислого // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 153-154. – ISSN 2072-9480
4717
  Тацій В. 60 років Загальній декларації прав людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17-22. – ISSN 0132-1331
4718
   60 років звершень та здобутків ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України" // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (140/141). – С. 60-64. – ISSN 1729-2344


  "Тернопільський державний медичний університет (ТДМУ) імені І.Я. Горбачевського посів перше місце у галузевому рейтингу Міністерства охорони здоров"я України серед вищих медичних навчальних закладів у 2014 та 2016 роках, а у 2015 році - третє. Має ...
4719
   60 років І.І. Горбаню // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. [2]. – ISSN 1028-9763
4720
   60 років на передньому краї науки / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 5 : фото


  Про провідного професора і завідувача кафедри оптики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ігора Андрійовича Шайкевича.
4721
  Лозинський А. 60 років Осередку СУМ в Нью-Йорку // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 30 жовтня [№ 42]. – С. 20
4722
  Калакура Я.С. 60 років підготовки архівістів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Я.С. Калакура, М.Г. Щербак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 1. – С. 81-87
4723
   60 років утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – Москва, 1983. – 124с.
4724
  Кэмпбелл Э. 60 семейств, владеющих Австралией / Э. Кэмпбелл. – М., 1964. – 223с.
4725
  Хикмет Н. 60 стихотворений. / Н. Хикмет. – Москва, 1958. – 171с.
4726
  Дробница Н.А. 60 схем радиолюбительских устройств / Н.А. Дробница. – Москва, 1988. – 118 с.
4727
  Марченко А.Т. 60 тысяч пограничных километров / А.Т. Марченко, П.Н. Шариков. – М, 1972. – 139с.
4728
  Кравченко М.В. 60 ударів серця / М.В. Кравченко. – Одеса, 1968. – 67 с.
4729
  Аграненко З.М. 60 часов : пьеса в 3-х д., 5-ти карт. / З.М. Аграненко. – Москва : Искусство, 1955. – 96 с.
4730
   600-летие Куликовской битвы. – М., 1980. – 38с.
4731
   600 (szescset) lat ksiazki w Poznaniu. – Poznan, 1964. – 60с.
4732
  Debski Henryk 600 potraw z jaj. / Debski Henryk. – Warszawa, 1983. – 118с.
4733
   600 вопросов и ответов по советскому законодательству. – 5-е изд., (3-е изд. на рус. яз.) испр. и доп. – К., 1973. – 543с.
4734
   600 вопросов и ответов по советскому законодательству. – 6-е изд., (4-е изд. на рус. яз.) стереотип. – К., 1974. – 543с.
4735
  Голубченко В.Ю. 600 кілометрів по Сумщині / В.Ю. Голубченко, Б.В. Ліницький. – Х., 1973. – 111с.
4736
  Светах А. 600 ударів батогом і сім років ув"язнення / А. Светах, І. Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 18


  Становище інтернет-медіа в Саудівській Аравії.
4737
  Graf A.E. 6000 deutsche und russische Sprichworter / A.E. Graf. – Halle, 1956. – 298с.
4738
  Апродов А В. 6000 километров по МНР.Записки геолога / В.А. Апродов. – Москва : Географгиз, 1962. – 207 с., [1] л. карт. : ил.
4739
   60th annual report : Agricultural Experimental Station university of Nebraska college of agricuture. – 4th ed. – 103p.
4740
  Ступов А.Д. 62-я армия в боях за Сталинград / А.Д. Ступов, В.Л. Кокунов. – Москва : Военное издательство, 1949. – 188 с.
4741
  Кортасар Х. 62. Модель для сборки / Х. Кортасар. – Москва : Радуга, 1985. – 496с.
4742
  Кортасар Х. 62. Модель для сборки : [роман] / Хулио Кортасар ; [пер. с исп. Е. Лысенко]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 254, [1] с. – Сер. осн. в 2001 г. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00246-3
4743
  Єремєєв П. 63-тя Міжнародна конференція молодих вчених "Каразінські читання (історичні науки)" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 232-234. – ISSN 2077-7280


  В рамках роботи конференції відбулося засідання 18 секцій. На кожній секції була визначена краща доповідь. Переможцями секції "Воєнна історія" та "Історія науки та освіти" стали молоді вчені КНУТШ Гуменюк Олена та Пудовкіна Анна.
4744
  Beckov Dagmar 631 dni v Barme / Beckov Dagmar, Beckov Jan. – Praha, 1966. – 136с.
4745
  Smith Frederick 633 squadron / Smith Frederick. – London, 1969. – 222с.
4746
  Антонюк Д.И. 64-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции : (материал к докладу на собраниях трудящщихся гор. Москвы) / Антонюк Д.И. ; Лекторская група МГК КПСС. – Москва : [б. и.], 1981. – 48 с.
4747
  Селецкий Г. Г. 646 дней в плену у японцев / Кап. 1 ранга Г.Г. Селецкий. – Санкт-Петербург : Издал В. Березовский, 1910. – [8], 232 с. : ил.
4748
   65-й річниці закінчення Другої світової війни присвячені // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Керівники КНУ привітали ветеранів війни та праці з 65-ю річницею закінчення Другої світової війни. На факултетах, в інститутах і підрозділах пройшли урочисті заходи з ушанування визначеної події.
4749
  Сапожникова О. 65-й річниці Перемоги присвячений // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  13 травня в актовій залі економічного факультету давав концерт Симфонічний оркестр Київського інституту музики імені Р.М. Глієра. Концерт був присвячений 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війни.
4750
   65-ліття Ярослава Пастернака // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 86, березень : березень. – С. 22
4751
   65-літьний ювілеї Українського конгресового комітету Америки, відділ в Бостоні : пам"ятна книга : 65 років на службі громаді. – Бостон, 2005. – [124] с. : іл.
4752
  Макарчук М. 65-річчю НДІ фізіології та 100-річчю від дня народження П.Д. Харченка присвячена // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  На базі ННЦ "Інститут біології" відбулася V Міжнародна наукова конференція, присвячена 65-річчю створення НДІ фізіології імені академіка П. Богача та 100-річчю від дня народження українського фізіолога П.Д. Харченка.
4753
  Галкін С.І. 65-річчя дендрологічного парку "Олександрія" НАН України як наукової установи // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-112. – ISSN 1605-6574
4754
   65-річчя доктора фізико-математичних наук, професора П.П. Горбика // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 349-350. – ISBN 978-966-00-0834-1
4755
  Петров Ф.Н. 65 лет в рядах ленинской партии / Ф.Н. Петров. – М., 1962. – 160с.
4756
   65 лет Великой Победы : в 6 т. / Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД Рос. во взаимодействии с Ком. при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсиф. ист. в ущерб интересам Рос. ; [под общ ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова ; [редкол. : Бондаренко Е.А. [и др.]. – Москва : МГИМО - Университет. – (Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета"). – ISBN 978-5-9228-0628-2
Т. 1 : Канун трагедии. – 2010. – 396 с.


  Издание подготовлено на основе современных представлений ведущих историков о событиях Второй мировой войны и периоде, предшествующему началу военных действий. Впервые за последние годы появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским ...
4757
   65 лет Великой Победы : в 6 т. / Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД Рос. во взаимодействии с Ком. при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсиф. ист. в ущерб интересам Рос. ; [под общ ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова ; [редкол. : Бондаренко Е.А. [и др.]. – Москва : МГИМО - Университет. – (Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета"). – ISBN 978-5-9228-0642-8
Т. 2 : Вставай, страна огромная. – 2010. – 460 с.


  Издание подготовлено на основе современных представлений ведущих историков о событиях Второй мировой войны и периоде, предшествующему началу военных действий. Впервые за последние годы появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским ...
4758
   65 лет Великой Победы : в 6 т. / Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД Рос. во взаимодействии с Ком. при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсиф. ист. в ущерб интересам Рос. ; [под общ ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова ; [редкол. : Бондаренко Е.А. [и др.]. – Москва : МГИМО - Университет. – (Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета"). – ISBN 978-5-9228-0644-2
Т. 3 : Победа. – 2010. – 360 с.


  Издание подготовлено на основе современных представлений ведущих историков о событиях Второй мировой войны и периоде, предшествующему началу военных действий. Впервые за последние годы появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским ...
4759
   65 лет Великой Победы : в 6 т. / Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД Рос. во взаимодействии с Ком. при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсиф. ист. в ущерб интересам Рос. ; [под общ ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова ; [редкол. : Бондаренко Е.А. [и др.]. – Москва : МГИМО - Университет. – (Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета"). – ISBN 978-5-9228-0646-6
Т. 4 : Другое лицо войны. – 2010. – 414 с.


  Издание подготовлено на основе современных представлений ведущих историков о событиях Второй мировой войны и периоде, предшествующему началу военных действий. Впервые за последние годы появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским ...
4760
   65 лет Великой Победы : в 6 т. / Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД Рос. во взаимодействии с Ком.. при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсиф. ист. в ущерб интересам Рос. ; [под общ ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова ; [редкол. : Бондаренко Е.А. [и др.]. – Москва : МГИМО - Университет. – (Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета"). – ISBN 978-5-9228-0648-0
Т. 5 : Утраченные перспективы. – 2010. – 364 с.


  Издание подготовлено на основе современных представлений ведущих историков о событиях Второй мировой войны и периоде, предшествующему началу военных действий. Впервые за последние годы появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским ...
4761
   65 лет Великой Победы : в 6 т. / Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД Рос. во взаимодействии с Ком.. при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсиф. ист. в ущерб интересам Рос. ; [под общ ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова ; [редкол. : Бондаренко Е.А. [и др.]. – Москва : МГИМО - Университет. – (Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета"). – ISBN 978-5-9228-0650-3
Т. 6 : За честную историю. – 2010. – 358 с.


  Издание подготовлено на основе современных представлений ведущих историков о событиях Второй мировой войны и периоде, предшествующему началу военных действий. Впервые за последние годы появилось столь объемное и исполненное многочисленным авторским ...
4762
  Лосюков А. 65 лет дипломатических отношений Россия - Австралия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 9. – С. 43-53. – ISSN 0130-9625
4763
  Грабовський С. 65 років без Сталіна, але з незабутими сталінськими міфологемами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 40). – С. 5
4764
  Вітович І. 65 років на "Хвилі": "Німецька хвиля" відсвяткувала свій ювілей // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 червня ( №60)


  "«Шановні та любі слухачки і слухачі в далеких землях...» - такими словами розпочалася перша радіопрограма закордонного мовлення Федеративної Республіки Німеччина 3 травня 1953 року. Перший радіоефір «Німецької хвилі» (Deutsche Welle) розпочався ...
4765
  Мосенкіс Ю. 650-літній співець божих імен Сеїд Імадеддін Насімі - українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 49/50). – С. 3
4766
  Мосенкіс Ю. 650-літній співець Божих Імен Сеїд Імадеддін Насімі - українською // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 199-201. – ISSN 0320-8370


  Про презентацію україномовної версії вибраних творів Сеїда Імадеддіна Насімі.
4767
  Жужиков В. 650 гимнастических упражнений / В. Жужиков. – М., 1970. – 88с.
4768
  Kantor M. 653 rd academic year inaugurated // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 9-11. – ISSN 1896-4354


  В Ягелонському університеті відкрився 653-й навчальний рік.
4769
  Финкель А. 66-й сонет в русских переводах // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 161-182
4770
  Иванов Д.Г. 67 по диагонали / Д.Г. Иванов. – Москва, 1976. – 52с.
4771
  Панков Ю.Н. 68-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. / Ю.Н. Панков. – М., 1985. – 40с.
4772
  Глинтерник А.М. 68 уроков здоровья / А.М. Глинтерник. – М, 1967. – 119с.
4773
   681-1948: Из историята на българската народност и държва. – София, 1993. – 302с.
4774
  Хромов С.С. 69-я годовщина Великой Октябрьской революции / С.С. Хромов. – М, 1986. – 28с.
4775
   69-я параллель. – Мурманск, 1975. – 232с.
4776
  Henry O. 69 short stories : comprising Cabbages and kings, The four million, The trimmed lamp / O. Henry. – London ; Glasgow, 1963. – 415 p.
4777
   69 параллель. – Красноярск, 1966. – 127с.
4778
  Ханило А. 69 счастливых лет в ялтинском доме Антона Чехова // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 2016. – № 11/12. – С. 147-176. – ISSN 0131-8136
4779
  Ханило А. 69 счастливых лет в ялтинском доме Антона Чехова // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 11/12. – С. 151-165. – ISSN 0131-8136
4780
  Мураками Рю 69. Все оттенки голубого : Романы / Мураками Рю; Пер. с японского А. Кабанов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 380 с. – ISBN 5-94278-481-7
4781
  Мураками Рю 69. Все оттенки голубого : Романы / Мураками Рю; Пер. с японского А. Кабанов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2004. – 383с. – ISBN 5-94278-481-7
4782
   7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-он як засіб корекції тривожних психоемоційних станів в експерименті / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2016. – Т. 25, приложение : 6 Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези. – С. 17. – ISSN 0869-1703
4783
  Туровская М.И. 7 1/2 или Фильмы Андрея Тарковского / М.И. Туровская. – Москва : Искусство, 1991. – 253с.
4784
  Mariategui Jose Carlos 7 ensyaos de interpretacion de la realidad Peruana / Mariategui Jose Carlos. – La Habana, 1963. – 332с.
4785
   7 Internationaler Kongress fur Entomologie : Verhandlungen. – Weimar : G. Uschmann
Band 4. – 1939. – S.2280-3130
4786
  Wojdowski Bogdan 7 opowiadan / Wojdowski Bogdan. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 225 s.
4787
  Moshejko Igor 7 und 37 Wunder der Welt / Moshejko Igor. – Moskau, 1988. – 359с.
4788
  Туровская Л. 7 августа (1920) - 100 лет со дня рождения Степана Филипповича Бевзенко, украинского языковеда и педагога, исследователя истории и диалектологии украинского языка // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 2
4789
  Гребенникова Е. 7 августа 1819 года родился автор "Черной рады" и нашей первой азбуки // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 1 августа (№ 140). – С. 28


  Кулиш Пантелеймон Александрович (1819-1897) - один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции «хуторской философии».
4790
  Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич 7 великих лет / Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 116с.
4791
   7 вод, 100 насолод і 9 рекордів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 9 : фото
4792
   7 Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва) Симпозиум по молекулярно-лучевой эпитаксии : расширенные тезисы / Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва). – Москва : ВИНИТИ
Т. 1 : Рост кристаллов из газовой фазы, твердофазовые превращения. – 1988. – 359 с.
4793
  Всесоюзная 7 Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва); Симпозиум по молекулярно-лучевой эпитаксии : расширенные тезисы / Всесоюзная, по росту кристаллов (7 ; 1988 ; Москва) конференция. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2 : Рост кристаллов из растворов. Выращивание монокристаллов и пленок высокотемпературных сверхпроводников. – 1988. – 451 с.
4794
   7 Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва); Симпозиум по молекулярно-лучевой эпитаксии : расширенные тезисы / Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва). – Москва : ВИНИТИ
Т. 3 : Рост кристаллов из расплавов. – 1988. – 430 с.
4795
   7 Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва); Симпозиум по молекулярно-лучевой эпитаксии : расширенные тезисы / Всесоюзная конференция по росту кристаллов (7; 1988; Москва). – Москва : ВИНИТИ
Т. 4 : Молекулярно-лучевая эпитаксия. Поверхность. – 1988. – 164 с.
4796
   7 Всесоюзный симпозиум по спектроскопии кристаллов, активированных ионами редкоземельных и переходных металлов : Ленинград, 19-22 октября 1982 г.: Тезисы докладов. – Ленинград, 1982. – 305с.
4797
   7 Всеукраїнська конференція молодих науковців: "Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" : Тези доповідей / Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень; КНУТШ; Ред. кол.: В.Б. Євтух, В.В. Чепак, О.В. Жулькевська, та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – 239 с.
4798
  Усаковский Глеб 7 главных ошибок при строительстве дома. Выводы из 20-летнего опыта работы архитектором // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 32-35 : фото
4799
   7 городов для незабываемого Нового года // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 22-27 : фото
4800
  Туровская Л. 7 декабря (1905) - 115 лет со дня рождения Джерарда Петера Койпера, нидерландского и американского астронома // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 39. – С. 2
4801
   7 дней на построение отдыха : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 24-33 : Фото
4802
   7 дней на целине. Впечатления от встреч.. – Челябинск, 1975. – 127с.
4803
  Репресас Х. 7 жизненных путей к здоровью, благополучию и долголетию / Хосе Репресас. – Киев : Амадей, 2002. – 272с. – ISBN 966-7689-16-5
4804
   7 з"їзд українського геграфічного товариства ( Київ, 30 травня-1 червня 1995 року). – Київ, 1995. – 456с. – ISBN 5-7702-1058-3
4805
  Кові С.Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей : потужні інструменти розвитку особистості / Стівен Р. Кові ; [пер. з англ. О. Любенко]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 382, [2] с. : іл., табл., портр. – Пер. за вид.: The 7 habits of highly effective people / by Stephen R. Covey. New York, 2004. – ISBN 978-966-14-2945-0
4806
  Кові С.Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей : потужні інструменти розвитку особистості : [з новою передм. та післям. авт.] / Стівен Р. Кові ; [пер. з англ. О. Любенко]. – 4-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 382, [2] с. : іл., портр. – Пер. за вид. : The 7 habits of highly effective people / by Stephen R. Covey. - New York, 2004. - На обкл. також: Понад 20 мільйонів примірників продано у світі. - З новою передмовою та післямовою автора. – ISBN 978-966-14-2945-0
4807
  Можейко И.В. 7 и 37 чудес / И.В. Можейко. – Москва : Наука, 1980. – 359с.
4808
  Можейко И.В. 7 и 37 чудес / И.В. Можейко. – 2-е, испр. и доп. – М., 1983. – 335с.
4809
   7 исторических лет.. – Берлин, 1960. – 96с.
4810
  Туровская Л. 7 июня (1935) - 85 лет со дня смерти Ивана Владимировича Мичурина // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 2


  Іван Володимирович Мічурін (1855-1935) розробив методи селекції плодово-ягодних рослин, головним чином - метод віддаленої гібридизації (підбір батьківських пар, подолання несхрещуваності та ін.).
4811
  Кручик І. 7 культурних чудес Тбілісі // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 7 (172). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Крім Грузії гірської та сніжної, яка відкривається приїжджим під хмарами, є й інша, не менш яскрава і динамічна.
4812
   7 лютого ректор Національного університету ім. Т.Г. Шевченка Віктор Скопеко присягнув на вірність державі... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 9 - 16 лютого (№ 8/9). – С. 1
4813
  Туровская Л. 7 марта (1850) - 170 лет со дня рождения Томаша Гаррига Масарика, чешского социолога и философа, одного из лидеров движения за независимость Чехословакии // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 10. – С. 2
4814
   7 Международный симпозиум по спиновым явлениям в физике высоких энергий / Международный симпозиум по спиновым явлениям в физике высоких энергий. – Серпухов
Т. 1. – 1987. – 287с. – Текст англ. мовою
4815
   7 Международный симпозиум по спиновым явлениям в физике высоких энергий / Международный симпозиум по спиновым явлениям в физике высоких энергий. – Серпухов : ИФВЭ
Т. 2. – 1987. – 241с.
4816
   7 Международный симпозиум по ядерной электронике, Будапешт. – Дубна : ОИЯИ, 1974. – 371с.
4817
  Бегунен Ф. 7 недель в полярных льдах / Ф. Бегунен ; пер. И. Янзена ; под ред. А. Лебеденко. – Ленинград : Красная газета, 1928. – 94 с.
4818
   7 новых природных чудес света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 34-41 : фото
4819
  Садиков А.В. 7 нот менеджмента : Настольная книга руководителя / А.В. Садиков. – 3-е издание,переработанное и дополненное. – Москва : Журнал Эксперт, 1998. – 424c. – ISBN 5-901057-03-1
4820
  Туровская Л. 7 октября (1885) - 135 лет со дня рождения Нильса Хенрика Давида Бора, датского физика, нобелевского лауреата // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 31. – С. 2


  Бор Нильс Хенрик Давид (1885-1962) - датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1922). Член Датского королевского общества (1917) и его президент с 1939 года. Был членом ...
4821
  Александров Егор 7 опасных животных, которые притворяются милыми и пушистыми. Незваный ужин: Как мигранты уничтожают все на своем пути // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 84-88 : фото
4822
  Павлюк Н. 7 правил приватного виконавця // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 13, 18-19
4823
  Зімовін О. 7 правил публічного виступу // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 89-92
4824
   7 природних чудес України : Україна, якою ми мандруємо / Мін-во культури і туризму України. Держ. служба туризму і курортів України. Фонд Миколи Томенка "Справедлива країна" ; [упоряд.: Царенко Ю. ; літ. ред.: Макеєва Л.]. – Київ, 2008. – 32с.
4825
  Цвєткова Наталія 7 причин відвідати Єгипет із "Sun International" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 68-71 : фото
4826
  Лук"янчук Г. 7 річниця Євромайдану і Революції Гідності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 26 листопада - 2 грудня (№ 48)
4827
   7 років незалежності: відкрито пам"ятник М. Грушевському // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Біля гуманітарного корпусу нашого університету та Будинку учителя, де колись засідала Центральна рада, встановлено бронзову скульптуру Михайла Грушевського.
4828
  Туровская Л. 7 сентября (1875) - 145 лет со дня рождения Александра Александровича Мурашко, украинского живописца, педагога и общественного деятеля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Мурашко Александр Александрович (1875-1919) - русский и украинский художник-портретист, педагог и общественный деятель, племянник Н. И. Мурашко. Передвижник, член Союза русских художников, один из основателей Товарищества киевских художников, стоял у ...
4829
   7 способов защиты Вашего бизнеса : технологии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 5 (прилож.). – ISSN 1998-8044
4830
  Зеленский Святослав 7 страшных праздников мира. Пляска смерти: 7 праздников мертвых // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 38-42 : фото
4831
  Старостіна А.О. 7 сходинок підготовки успішної дисертації : монографія / [А.В. Старостіна, В.А. Кравченко, Т.В. Нагачевська] ; за ред. Старостіної А.О. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-301. – ISBN 978-617-696-606-7
4832
  Девальд Виктория 7 топ-лучших аеропортов мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 60-63 : фото
4833
   7 уникальных пляжей Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 24-26 : фото
4834
   7 фактів про Олександра Олеся // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 8-22
4835
   7 фактів про Тараса Шевченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Січень - лютий (№ 1/2) : Шевченко поміж нас. – С. 8-9
4836
  Туровская Л. 7 февраля (1845) - 175 лет назад в Киеве открылась астрономическая обсерватория // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 6. – С. 2


  Астрономическая обсерватория Киевского университета.
4837
  Туровская Л. 7 февраля (1877) - 145 лет со дня рождения Годфри Харолда Харди, английского математика // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 5. – С. 2
4838
  Павленко С. 7 фейків про гетьмана Мазепу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 березня (№ 50). – С. 9
4839
   7 чудес України з Миколою Томенком [Електронний ресурс] : замки, фортеці, палаци : укр. док. фільм про сім чудес України : [на 4 диск.] / Телеканал ТВІ ; авт. і ведучий: М. Томенко ; кол. прогр.: сценарій Л. Сельський ; режисер О. Крайник ; оператори: В. Юр"єв, О. Попов, А. Шурін ; продюсер В. Тимчук. – Київ : [б. в.], 2011. – 4 електрон. опт. диск. (CD-R). – Ініціатор та голова Оргкомітету акції "7 чудес України" М. Томенко. - Назва з етикетки диску


  1. Качанівський палац 2. Збаразький замок 3. Генуезька фортеця. Судак 4. Митрополичий палац. Чернівці 5. Аккерманська фортеця. Білгород-Дністровський 6. Дубенський замок 7. Воронцовський палац. Алупка 8. Чигиринська фортеця 9. Олеський ...
4840
   7 я і 1000 задоволень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 126-129 : фото
4841
  Туровская Л. 7 января (1827) - 195 лет со дня рождения Сэндфорда Флеминга, канадского изобретателя и инженера шотландского происхождения // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 2
4842
   7. Internationaler kongress fur entomologie : Verhandlungen. – Weimar : G. Uschmann
Band 1. – 1939. – 618S.
4843
   7. Internationaler kongress fur entomologie : Verhandlungen. – Weimar : G. Uschmann
Band 2. – 1939. – S.618-1424
4844
   7. Internationaler Kongress fur Entomologie : Verhandlungen. – Weimar : G. Uschmann
Bd. 3. – 1939. – S.1425-2276
4845
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. ZK Tagung 7. Tagung des ZK der SED, 1./2. Dezember 1988: Aus den Diskussionsreden / Einheitspartei Deutschlands. ZK Tagung Sozialistische, ; 1988 : Berlin) (7. – Berlin, 1988. – 221с.
4846
  Данилов В.И. 7.000 километров по Турции / В.И. Данилов. – Москва : Наука, 1975. – 160с.
4847
  Абчук В.А. 7:1 в нашу пользу. / В.А. Абчук. – Москва, 1982. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 174. – (Азбука решений)
4848
   70-летие Великой Октябрьской социалистической революции : Отклики в зарубеж. период. изд.; Библиогр. указ. – Москва, 1988. – 131с.
4849
   70-летие Г.Г. Матишова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 96 : фото. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
4850
   70-летие Октября: революция продолжается... – М., 1987. – 86с.
4851
  Мартинсон Э.Э. 70-летие основания учения о витаминах Н.И. Луниным в Тартуском университете 1880-1950 / Э.Э. Мартинсон. – Таллин, 1951. – 56 с.
4852
  Стельмащук Г. 70-літній ювілей кафедри історії і теорії мистецтва: історія, досягнення, перспективи / Г. Стельмащук, С. Лупій // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 29-44. – ISSN 0236-4832


  Висвітлюються основні етапи розвитку кафедри історії і теорії мистецтва (1946-2016) у контексті історії Львівської національної академії мистецтв, науково-педагогічні досягнення викладачів кафедри, з яких 5 докторів (Г. Стельмащук, О. Рибак, Р. ...
4853
   70-річний ювілей Академіка НАПрН України Дмитра Микитовича Притики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 529. – ISSN 0132-1331
4854
   70-річний ювілей І. А. Тимченка // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 172-173. – ISSN 0132-1331
4855
   70-річний ювілей талановитого педагога Безуглої Ярослави Іванівни // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 318-319. – ISSN 0132-1331
4856
   70-річний ювілей угорського вченого-правознавця Чаби Варги // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 421-422. – ISSN 0132-1331
4857
   70-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Івановича Тертишнікова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 406. – ISSN 0132-1331


  Біографія В.І. Тертишнікова. Редакційна колегія та колектив редакції журналу "Право України" вітає В.І. Тертишнікова з 70-річним ювілеєм.
4858
   70-річному ювілею професора Анатолія Мойсієнка присвячуємо // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 15-18. – ISSN 0320-3077
4859
   70-річча члена-кореспондента НАН України Ю.Ю. Керчі // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 98-99. – ISSN 0372-6436
4860
   70-річчя аадеміка НАН України В. М. Шестопалова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 56-59. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі термомеханіки
4861
   70-річчя академіа НАН України Ю.П. Корчевого // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 67-68.. – ISSN 0372-6436


  [Рецензія]: Бурлака А.П., Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню таоксиду азоту при пухлинному процесі. - К.: Наукова думка, 2006. - 228 с.
4862
   70-річчя академіка НАН України А.А. Долінського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 77-78. – ISSN 0372-6436


  Фахівець в галузі теплоенергетики, тепломаообміну і теплотехнологій.
4863
   70-річчя академіка НАН України А.А. Мартинюка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 3. – С, 71-72. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі механіки і прикладної математики.
4864
   70-річчя академіка НАН України А.А. Сибірного // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – C. 97. – ISSN 1027-3239
4865
   70-річчя академіка НАН України А.А. Халатова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 85-87. – ISSN 0372-6436


  Артем Артемович Халатов народився 14 грудня 1942 р. у Ташкенті (Узбекистан). Його наукове становлення відбувалося в Казанському авіаційному інституті. Спершу навчання на факультеті двигунів літальних апаратів, потім аспірантура (1967–1970), захист ...
4866
   70-річчя академіка НАН України А.Г. Косторнова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 70-72. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі матеріалознавства
4867
   70-річчя академіка НАН України А.Г. Наумовця // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-95. – ISSN 0372-6436


  В 1958 році закінчив хім. ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка
4868
   70-річчя академіка НАН України А.Є. Конверського // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 9. – C. 90. – ISSN 1027-3239
4869
   70-річчя академіка НАН України А.М. Гольцева // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 98-99. – ISSN 0372-6436


  Дослідження в галузі електроенергетики.
4870
   70-річчя академіка НАН України А.Ф. Попова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436
4871
   70-річчя академіка НАН України Б.В. Буркинського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 84-86. – ISSN 0372-6436


  Борис Володимирович Буркинський народився 3 листопада 1942 р. в м. Вознесенську Миколаївської області в сім’ї службовця. Його науковий шлях розпочався 1967 р. після закінчення Одеського технологічного інсти- туту харчової промисловості ім. М.В. ...
4872
   70-річчя академіка НАН України Б.І. Бондаренка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0372-6436
4873
   70-річчя академіка НАН України Б.С. Стогнія // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 102-104. – ISSN 0372-6436
4874
   70-річчя академіка НАН України В. А. Широкова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 99. – ISSN 1027-3239
4875
   70-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 104. – ISSN 1027-3239
4876
   70-річчя академіка НАН України В. І. Кальченка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 98. – ISSN 1027-3239
4877
   70-річчя академіка НАН України В. С. Бакірова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 103. – ISSN 1027-3239
4878
   70-річчя академіка НАН України В.В. Гончарука // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 66-67. – ISSN 0372-6436


  20 жовтня виповнилося 70 років відомому вченому в галузі хімії, фізики, біології та технології води, колоїдної хімії, фізичної хімії, хімічної кінетики і каталізу академікові НАН України Владиславу Володимировичу Гончаруку. У 1965 р. закінчив ...
4879
   70-річчя академіка НАН України В.В. Стрелка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436
4880
   70-річчя академіка НАН України В.Г. Кременя // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 6. – C. 102. – ISSN 1027-3239
4881
   70-річчя академіка НАН України В.Г. Скляренка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 67-68. – ISSN 0372-6436
4882
   70-річчя академіка НАН України В.Д. Кубенка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 64-66. – ISSN 0372-6436
4883
   70-річчя академіка НАН України В.Д. Походенка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-97. – ISSN 0372-6436
4884
   70-річчя академіка НАН України В.К. Лішка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 77-78. – ISSN 0372-6436
4885
   70-річчя академіка НАН України В.Л. Макарова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436


  Вчений-математик.
4886
   70-річчя академіка НАН України В.Л. Найдека // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-66. – ISSN 0372-6436
4887
   70-річчя академіка НАН України В.М. Гейця // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 125. – ISSN 1027-3239
4888
   70-річчя академіка НАН України В.М. Єремеєва // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 99-100. – ISSN 0372-6436


  Його діяльність по в’я зана з дослідженнями Світового океану.
4889
   70-річчя академіка НАН України В.М. Шульги // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 8. – С. 100. – ISSN 0372-6436
4890
   70-річчя академіка НАН України В.О. Іванова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 89. – ISSN 1027-3239
4891
   70-річчя академіка НАН України В.П. Горбуліна 70-річчя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 76-77. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі інформаційних технологій і стратегічної безпеки.
4892
   70-річчя академіка НАН України В.П. Кухаря // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 100-101. – ISSN 0372-6436


  Фахівець у галузі тонкого органічного синтезу і біоорганічної хімії, засновник нового наукового напряму — хімії біоре гуляторних процесів, авторитетний дослід- ник екологічних і ресурсоощадних аспектів
4893
   70-річчя академіка НАН України В.П. Шевченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0372-6436


  5 січня виповнилося 70 років відомому вченому в галузі механіки акаде- мікові НАН України Володимиру Павловичу Шевченку.
4894
   70-річчя академіка НАН України В.П. Широкобокова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0372-6436


  Володимир Павлович Широбоков народився 5 квітня 1942 р. в Ханти-Мансійську (Росія). Після закінчення в 1965 р. Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця він продовжив навчатися в його аспірантурі при кафедрі мікробіології. Важливу роль у ...
4895
   70-річчя академіка НАН України В.С. Підгорського // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-90. – ISSN 0372-6436
4896
   70-річчя академіка НАН України В.Т. Грінченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 72-74. – ISSN 0372-6436


  Закінчив Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченко
4897
   70-річчя академіка НАН України В.Я. Тація // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 59-61. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі енергетичного електромашинобудування.
4898
   70-річчя академіка НАН України Г.В.Єльської // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі молекулярної біології
4899
   70-річчя академіка НАН України Г.Г. Півняка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 72-73. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі електроенергетики.
4900
   70-річчя академіка НАН України Г.Л. Камалова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-71. – ISSN 0372-6436


  Вчений-хімік.
4901
   70-річчя академіка НАН України Г.М. Григоренка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 69. – ISSN 0372-6436
4902
   70-річчя академіка НАН України Д.С. Ківи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-86. – ISSN 0372-6436
4903
   70-річчя академіка НАН України Є.В. Лебедєва // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 70-72. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі високомолекулярних сполук.
4904
   70-річчя академіка НАН України Є.Я. Хруслова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-69. – ISSN 0372-6436
4905
   70-річчя академіка НАН України І.М. Вишневського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61-63. – ISSN 0372-6436


  Фахівец в галузі ядерної фізики і атомної енергетики.
4906
   70-річчя академіка НАН України Л.А. Булавіна // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8. – C. 106. – ISSN 1027-3239
4907
   70-річчя академіка НАН України Л.В. Губерського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 65. – ISSN 0372-6436


  4 жовтня виповнилося 70 років філософу, дипломату, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіку НАН України Леоніду Васильовичу Губерському.
4908
   70-річчя академіка НАН України Л.Г. Руденка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 0372-6436


  Відомий географ.
4909
   70-річчя академіка НАН України Л.Г. Руденка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 47-48 : Фото
4910
   70-річчя академіка НАН України Л.І. Анатичука // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0372-6436
4911
   70-річчя академіка НАН України Л.М. Литвиненка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61-63. – ISSN 0372-6436
4912
   70-річчя академіка НАН України Л.М. Лобанова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 64-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі матеріалознавства.
4913
   70-річчя академіка НАН України М. Т. Картеля // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 87. – ISSN 1027-3239
4914
   70-річчя академіка НАН України М.М. Кулика // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі енергетики.
4915
   70-річчя академіка НАН України М.О. Перестюка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 134. – ISSN 1027-3239
4916
   70-річчя академіка НАН України М.Ф. Харченка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 68-69. – ISSN 0372-6436


  Відомий вчений в галузі магнетизму й оптики магнітовпорядкованих систем.
4917
   70-річчя академіка НАН України О. В. Палагіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
4918
   70-річчя академіка НАН України О. Ф. Возіанова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-60. – ISSN 0372-6436
4919
   70-річчя академіка НАН України О.І. Амоши // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 63-64. – ISSN 0372-6436
4920
   70-річчя академіка НАН України О.М. Гузя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 77-78. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі механіки.
4921
   70-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 114. – ISSN 1027-3239
4922
   70-річчя академіка НАН України О.М. Ковальова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 114-115. – ISSN 0372-6436


  З 2005 р. - директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
4923
   70-річчя академіка НАН України О.О. Ключникова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 100. – ISSN 0372-6436
4924
   70-річчя академіка НАН України П. І. Андона // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-62. – ISSN 0372-6436
4925
   70-річчя академіка НАН України П.П. Толочка // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С.63-64. – ISSN 0372-6436
4926
   70-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 74-76. – ISSN 0372-6436


  Гожик П.Ф. - ініціатор створення Центру антарктичних досліджень НАН України
4927
   70-річчя академіка НАН України С.А. Андронаті // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 61-62. – ISSN 0372-6436


  Видатний хімік.
4928
   70-річчя академіка НАН України С.І. Пирожкова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-80. – ISSN 0372-6436
4929
   70-річчя академіка НАН України С.Л. Гнатченка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 83. – ISSN 1027-3239
4930
   70-річчя академіка НАН України С.М. Конюхова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-59. – ISSN 0372-6436


  Вчений у галузі ракетно-космічної техніки
4931
   70-річчя академіка НАН України Ю.Г. Кривоноса // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 67-68. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі математичного моделювання та інформаційних комп"ютерних технолгій.
4932
   70-річчя академіка НАН України Ю.І. Якименка // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 117. – ISSN 1027-3239
4933
   70-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С.76-77. – ISSN 0372-6436
4934
   70-річчя академіка НАН України Ю.Ю. Туниці // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 81-82. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища.
4935
   70-річчя академіка НАН України Я.Д. Ісаєвича // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 99-101. – ISSN 0372-6436
4936
   70-річчя академіка НАН України Я.С. Яцківа // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 74-76. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі астрономії, космічної геодинаміки, космічних досліджень
4937
   70-річчя акдеміка НАН України В.Ф. Пріснякова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 59-61. – ISSN 0372-6436
4938
   70-річчя від дня народження Миколи Кугутяка // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (396), жовтень - грудень. – С. 5-7. – ISSN 2664-4282


  Від редакції.
4939
   70-річчя дійсного члена НТШ, члена-кореспондента НАН України, професора Ігора Стасюка // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 648-651. – ISSN 1563-3969
4940
   70-річчя дійсного члена НТШ, члена-кореспондента НАН України, професора Олександра Бакая // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 645-647. – ISSN 1563-3969
4941
  Короткий В.А. 70-річчя доктора історичних наук, професора Л.Г. Мельника // Український історичний журнал : науковий журнал. – Київ, 1999. – № 2. – С. 156-159. – ISSN 0130-5247
4942
   70-річчя доктора фізико-математичних наук Мамуні Євгена Петровича // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 215-216. – ISSN 1818-1724
4943
   70-річчя доктора хімічних наук Тамари Тимофіївни Тодосійчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії висомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1818-1724


  Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. Випускниця хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
4944
  Базилевич В. 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 12-19. – ISSN 1682-2366
4945
   70-річчя Л.М. Бєсов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 132. – ISSN 0374-3896


  Історик, Харк. політ. ун-т.
4946
   70-річчя Організації Українських Націоналістів // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 34-44. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)


  Перший Конгрес Українських Націоналістів (28 січня - 3 лютого 1929 р. у Відні).
4947
  Дем"яненко Б. 70-річчя перейменування міста Переяслав: роздуми з приводу формування моделі українського радянського патріотизму / Б. Дем"яненко, А. Дем"яненко // Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – С. 173-179. – ISBN 978-617-7009-26-8
4948
   70 - річчя академіка НАН України С.О.Фірстова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 103-104. – ISSN 0372-6436


  1 грудня виповнилося 70 років знаному вченому в галузі матеріалознавства ака- демікові НАН України Сергію Олексійовичу Фірстову.
4949
   70 (Siebzig) Jahre Kampf fur Sozialismus und Frieden, fur das Wohl des Volkes: Thesen des Zentralkomitees der SED zum 70. Jahrestag der Grundung der Kommunistischen Partei Deutschlands: Beschluss de. – Berlin, 1988. – 95с.
4950
  Rataj A. 70 years of the State of Israel // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 63, Spring. – P. 26. – ISSN 1896-4354


  70 років держави Ізраїль.
4951
  Зайцева І. 70 відсотків пунктів тестування опиняться " під ковпаком". Директор Українського центру оцінювання якості освіти І.Зайцева розповідає про особливості цьогорічної вступної кампанії / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 7. – ISSN 2219-5793
4952
  Евстигнеев В.Н. 70 героических дней / В.Н. Евстигнеев. – Москва, 1964. – 103с.
4953
   70 години. Юбилеен албум. 1878-1948, 1948. – 20с.
4954
   70 лет БССР и КПБ: ст., очерки, репортажи, интервью.. – Минск, 1988. – 222с.
4955
  Поляновский Г.А. 70 лет в мире музыки / Г.А. Поляновский. – Москва, 1977. – 368с.
4956
   70 лет Вооруженных Сил СССР: докум. и мат.. – М., 1988. – 43с.
4957
   70 лет Пакту Рериха : материалы Международной научно-общественной конференции. 2005. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2006. – 419, [5] с. : ил., портр. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: Л.В. Шапошникова, В.В. Фролов, Е.Н. Черноземова). – ISBN 5-86988-176-5
4958
   70 лет польской медали: каталог выставки. – Одеса-Вильнюс, 1989. – 88с.
4959
   70 лет Советского государства и права. – Л., 1987. – 751с.
4960
   70 лет Советского государства: К 70-летию Великого Октября. – М., 1987. – 153с.
4961
  Медведкин Л. 70 лет стажа - дело нешуточное : (Лев Вульфович Медведкин) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 7
4962
  Старощук В.А. 70 незвичайних дослідів з фізики / В.А. Старощук. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.7). – ISBN 966-333-061-9
4963
  Калакура Я.С. 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету / Я.С. Калакура, М.Г. Щербак // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 338-345. – ISSN 0320-9466


  Висвітлено процес зародження та розвитку в Київському університеті ар- хівознавчих, джерелознавчих та історіографічних досліджень, а також 70-річ- ний досвід діяльності кафедри архівознавства та спеціальних галузей історич- ної науки з підготовки ...
4964
   70 років В.С. Лисенку // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2010. – № 1. – С. [2]. – ISSN 1028-9763
4965
   70 років Василю Яковичу Тацію // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 1 (113). – С. 48.
4966
   70 років від дня народження Ярослава Степановича Калакури - професора, доктора історичних наук // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 125
4967
   70 років Віталію Олександровичу Ященку // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 4. – С. [1]. – ISSN 1028-9763
4968
   70 років встановлення Радянської влади на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ, 1987. – 31с.
4969
   70 років з дня смерті преподобного Лаврентія Чернігівського // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Семінарії / Київ. Духовна Акад. і Семінарія ; голов. ред.: А. Світличний ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2020. – № 2 (27) : Единство VS Эгоизм. – С. 28-30
4970
  Клепач М.С. 70 років заснування і розвитку ортопедо-травматологічної служби Івано-Франківщини // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
4971
   70 років оперативній службі / [упоряд.: С.К. Жеребчук, О.В. Литвак, І.М. Слободян]. – Київ : [б. в.], 2008. – 178, [4] с. : портр. – Бібліогр.: с. 182
4972
   70 років професору О.М.Сінчуку! // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 136-137 : фото. – ISSN 1995-0519
4973
  Чорна Л. 70 років разом з університетом // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 184-190. – ISBN 978-966-439-138-9


  Канівський Біо-Географічний заповідник - науково-експериментальна та навчальна база університету (29 червня 1939 р).
4974
   70 років тому Сталін наказав створити те, що тепер іменується Московським патріархатом // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 14 грудня (№ 39). – С. 7
4975
   70 років тому Сталін наказав створити те, що тепер іменується Московським патріархатом // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 21 грудня (№ 40). – С. 7
4976
   70 років тому Сталін наказав створити те, що тепер іменується Московським патріархатом // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 28 грудня (№ 41). – С. 14
4977
  Михайлов В. 70 років у геології // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  Виповнюється 70 років діяльності в геологічній галузі заслуженого професора КНУ, академіка Академії інженерних наук України, головного наукового співробітника ННІ «Інститут геології» Михайла Івановича Толстого. Його трудовий геологічний шлях ...
4978
   70 років члену-кореспонденту НАН України Віталію Федоровичу Опришку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 391-393. – ISSN 1026-9932
4979
   70 сказок народов мира. – Сталино : Кн. изд-во, 1961. – 370 с. – В вып. дан. ред.-сост.: В.Л. Луганский, К.Г. Николенко
4980
   70 сказок народов мира. – [2-е изд.]. – Донецк : Кн. изд-во, 1963. – 370 с.
4981
   70 сказок народов мира : [сборник]. – [3-е изд.]. – Донецк : Донбасс, 1964. – 370 с.
4982
   700-річчя Львова. – Львів, 1956. – 15с.
4983
   700 000 (Sapte sute mii) kilometri in cosmos. – Bucuresti, 1961. – 154с.
4984
  Титов Герман Степанович 700 000 километров в космосе / Титов Герман Степанович. – Москва : Правда, 1961. – 48 с.
4985
  Fengler Heinz 700 Jahre Munzpragung in Berlin. / Fengler Heinz. – Berlin, 1976. – 120с.
4986
  Schanski N.M. 700 redewendungen der russischen sprache = 700 фразеологических оборотов русского языка / N.M. Schanski, J.A. Bystrowa. – Moskau : Russische sprache, 1976. – 126с. – Для говорящих на немецком языке
4987
  Shansky N. 700 Russian idioms and set phrases = 700 фразеологических оборотов русского языка : [для говорящих на англ. яз.] / Shansky N., Bystrova E. – Moscow : Russian Language, 1975. – 120 p.
4988
  Chanski W. 700 tournures phraseologiques de la langue russe / W. Chanski, H. Bystrova. – Москва : Русский язык, 1976. – 128с.
4989
  Листов В.Н. 700 вопросов и ответов / В.Н. Листов. – Ленинград, 1929. – 426 с.
4990
   700 коротких строк: изречения, афоризмы, каламбуры. – Москва : Книга, 1980. – 203с.
4991
   700 лучших сочинений медалистов по русской и мировой литературе для 5-11 классов. – Донецк : БАО, 2003. – 768с. – ISBN 966-548-607-1
4992
   700 років міста Львова. – Львів, 1956. – 76с.
4993
  Лазебник С.Ю. 700 років на "Арсеналі" / С.Ю. Лазебник, І.С. Радченко. – К., 1970. – 92с.
4994
  Виденов Боян 700 съвета за любителя овощар / Виденов Боян, Ковачев Георги, Манов Стойне. – София : Земиздат, 1969. – 419с.
4995
  Шанский Н.М. 700 фразеологических оборотов русского языка : Для говорящих на чешском языке / Н.М. Шанский, Е.А. Быстрова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1979. – 124с.
4996
  Шанский Н.М. 700 фразеологических оборотов русского языка / Н.М. Шанский. – Москва, 1979. – 106с.
4997
   700 фразеологических оборотов русского языка. – Москва, 1980. – 159с.
4998
  Шанский Н.М. 700 фразеологических оборотов русского языка / Н.М. Шанский. – Москва, 1981. – 116 с.
4999
  Шанский Н.М. 700 фразеологических оборотов русского языка : для говорящем на венгерском языке / Н.М. Шанский. – Москва : Русский язык, 1983. – 122с.
5000
  Смольников М.К. 7000 километров в боях и походах / М.К. Смольников. – Москва, 1982. – 192с.
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,