Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Epifanov A.S.
Назва: Automata interpretation of gene sequences
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік:
Сторінок: P. 127-132
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   Використання нового способу задання законів функціонування автоматів у формі символьних та числових графіків (геометричних образів законів функціонування автоматів) дозволяє проводити аналіз властивостей об"єктів та процесів, представлених математичнимиструктурами у формах геометричних кривих та послідовностей, з відповідними їх інтерпретаціями. Спеціальний спектр числових показників рекурентного визначення послідовностей дозволяє давати достатньо глибоку числову оцінку будові послідовностей, а на ційбазі отримувати оцінки складності автоматів, що породжують криві та послідовності. Властивості природних об"єктів та процесів, представлених геометричними кривими та послідовностями, допускають оцінку складності по числовим показникам спектру. У роботі містяться результати проведеного аналізу фрагментів послідовностей ДНК людини та інших приматів, а також послідовностей РНК різних вірусів. Послідовність ДНК (РНК) розглядається як послідовність других координат точок геометричного образу автомата У роботі здійснюється побудова автоматів по фрагментам ДНК, досліджується залежність числа станів автомату від потужності вхідного алфавіту. На основі побудови та аналізу спектрів числових показників для розглядуваних у роботі послідовностей ДНК й РНК побуд&овані класи еквівалентних по складності послідовностей.
   Use of a new way of the task of laws of functioning of automaton (finite state machine) in the form of symbolical and numerical schedules (geometrical images of laws of functioning of automatic& devices) allows to spend the analysis of properties of objects and the processes presented by mathematical structures in forms of geometrical curves and sequences, with their corresponding interpretations. The special spectrum of numerical parameter&s of recurrent definition of sequences allows to state deep enough numerical estimation to a structure of sequences, and on this basis to receive estimations of complexity of the stale machine, generating curves and sequences. Properties of natural o&bjects and the processes presented by geometrical curves and sequences, suppose an estimation of complexity on numerical parameters of a spectrum. Article contains results of the lead analysis of fragments of sequences of DNA of the human and other p&rimates, and also sequences RNA of various viruses. The sequence of DNA (RNA) is considered as sequence of the second coordinates of points of a geometrical image of the state machine which at chosen set X of input signals and the fixed order on elem&ents of set of input words X* unequivocally defines laws of functioning of state machine. In clause is carried out construction of state machines by fragments of DNA, also is investigated dependence of number of conditions of state machine on number &of input signals. On the basis of construction and the analysis of spectrum of numerical parameters for sequences of DNA(RNA), considered in the clause, are constructed classes of equivalent sequences on complexity.


З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека
читачів не обслуговує.Вибачте, зараз проходить оновлення бази системи, тому пошук тимчасово недоступний.
Спробуйте будь ласка через 20 хвилин

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex