Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Mustafayeva N.
Назва: Azerbaijan literature in the literary and theoretical thought of Turkey
Видавництво: Київський університет
Рік:
Сторінок: Р. 50-56
Тип документу: Стаття
Головний документ: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анотація:   The article examines the contemporary stage of literary relations between Azerbaijan and Turkey and shows itself in its new stage in modern times. Ensuring cultural development of each nation is more effective in interacting with other peoples. It is known that opening
   of borders since the 80s has once again caused the development of previous scientific, literary-cultural relations. During the years of independence, these relations have gained momentum and have continued to develop in the context of closer ties. Thus, in the
   contemporary era, we see that the Azerbaijan-Turkish literary and scientific relations are moving to a completely new stage. In this context, the study of Azerbaijan literary in scientific-theoretical Turkish literature has positive results. First, in this literary relationship, Azerbaijani literature has expanded its scope. The Azerbaijan-Turkish literary processes are getting closer to each other; the works published there are read and analyzed here, and vice versa. This is the basis of a completely new stage in the creation of a single literary process. Turkish literary critics and scholars like Bilge Ercilasun, Ahmet Kabaklэ, Ali Erol, Ali Duymaz, Salih Okumush, Sedat Adэguzel, Oktay Akbal, Atilla Эlhan, Andaз Feridun, &Ataol Bahramoglu, Yusuf Gedikli, Sevinз Зokum, Orhan Sцylemez, Цzkan Fatma studied the contemporary Azerbaijani literary process and works of some writers.
   Досліджено сучасний етап літературних відносин між Азербайджаном і Туреччиною і зазначено, що& вони увійшли у нову стадію. Забезпечення культурного розвитку будь-якого народу більш ефективно відбувається у взаємозв"язку з іншими народами. Відомо, що відкриття кордонів з кінця 1980-х років знову обумовило розвиток колишніх наукових, літературн&о-культурних зв"язків між двома державами. За роки незалежності ці відносини стали ширшими і продовжували розвиватись у контексті більш тісних зв"язків. Таким чином, сьогодні ми споглядаємо, що літературні й наукові відносини між Азербайджаном і Туре&ччиною виходять на цілком новий етап. Вивчення турецькою літературною і науково-теоретичною думкою азербайджанської літератури дало позитивні результати. По-перше, у цих літературних відносинах азербайджанська література здобула більше поширення. З ч&асом азербайджансько-турецькі літературні відносини стають міцнішими. Опубліковані в Азербайджані азербайджанські твори, вивчаються у Туреччині, а азербайджанські твори, опубліковані в Туреччині – аналізуються в Азербайджані. Це створило підґрунтя дл&я цілком нового етапу у започаткуванні єдиного літературного процесу. Турецькі літературознавці і критики Більге Ерджіласун, Ахмед Кабакли, Алі Ерол, Алі Дуймаз, Салех Окумуш, Седат Адигезел, Октай Акбал, Атілла Ільхан, Андач Феридун, Атаол Бахрамогл&у, Юсиф Гедекли, Севіндж Чокум, Орхан Сойлемез, Озкан Фатма та інші у своїх дослідженнях вивчили сучасний літературний процес в Азербайджані й творчість окремих письменників.
   Исследуется современный этап литературных отношений между Азербайджаном и &Турцией и отмечается, что эти связи вошли в новую стадию. Обеспечение культурного развития каждого народа более эффективно выражается во взаимосвязи с другими народами. Известно, что открытие границ с конца 1980-х годов вновь обусловило развитие преж&них научных, литературно-культурных связей между двумя государствами. За годы независимости эти отношения расширились и продолжали развиваться в контексте более тесных связей. Таким образом, в современную эпоху мы видим, что литературные и научные от&ношения между Азербайджаном и Турцией выходят на совершенно новый этап. В этом контексте изучение турецкой литературной, научно-теоретической мыслью азербайджанской литературы имело положительные результаты. Во-первых, в этих литературных отношениях &азербайджанская литература расширила сферу своего распространения. Со временем азербайджано-турецкие литературные отношения стали более тесными: опубликованные здесь, в Азербайджане, произведения, читаются и анализируются в Турции, и наоборот. Это со&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex