Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Увага! Відтепер можна отримати пластиковий читацький квиток також за адресою:
проспект академіка Глушкова 2, кім. 217.

Подробиці читайте тут.
Список містить (0 документів)
Ваше замовлення (0 книжок)
Перегляд стану та історії замовлень
Допомога

Назад Новий пошук

Опис документа:

Автор: Efendiyeva A.F.
Назва: Azerbaijani-Ukrainian relations in the sphere of art in the era of globalization
Видавництво: Інститут міжнародних відносин
Рік:
Сторінок: P. 25-33
Тип документу: Стаття
Головний документ: Актуальні проблеми міжнародних відносин
Анотація:   The article discusses the features of the strategy for the dynamic development of relations in the field of art of Azerbaijan and Ukraine. The successes of cooperation in the field of
   art, the further development of bilateral humanitarian ties, which served as a vivid example of strategic partnership between the republics in the new century, are noted. Bilateral and multilateral events are currently under way. States are trying to demonstrate the ideas of "equality" and "brotherhood" among themselves.Cultural ties between Ukraine and Azerbaijan are being carried out. Cultural ties with the two countries are subordinated primarily to political goals. It should be noted that historically, the Azerbaijani people have had extensive international relations. The rich culture of the Azerbaijani people also attracted various states. The effective development of Ukrainian-Azerbaijani cultural ties in the modern period is a clear demonstration of the construction of the foreign policy of both states in accordance with the requirements of the time. Monitoring the development of humanitarian relations in this aspect has a certain political science relevance. A humanitarian policy in the context of bilateral cooperation of states in the context of
   globaliz&ation requires constant updating of the form and content of relations in this area of
   international relations. Therefore, both in Azerbaijan and Ukraine, new short-term and long-term projects are constantly being developed, agreements and cooperatio&n agreements are concluded for the further development of relations between the two countries in various fields of the humanitarian sphere.
   У статті розглядаються особливості стратегії динамічного розвитку відносин в галузі мистецтва Азербайджану та& України. Відзначено успіхи співпраці в сфері мистецтва, подальший розвиток двосторонніх гуманітарних зв"язків, які послужили яскравим прикладом стратегічного партнерства між республіками в новому столітті. Проводяться двосторонні і багатосторонні за&ходи в даний час. Держави намагаються демонструвати ідеї "рівності" і "братства" між собою. Здійснюються культурні зв"язки між Україною та Азербайджаном. Культурні зв"язки з двома країнами підпорядковані переважно політичним цілям. Слід зазначити, щ&о історично у азербайджанського народу були великі міжнародні зв"язки. Найбагатша культура азербайджанського народу також притягувала різні держави. Ефективний розвиток україно-азербайджанських культурних зв"язків в сучасний період є наочною демонстр&ацією побудови зовнішньої політики обох держав відповідно до вимог часу. Спостереження за розвитком гуманітарних відносин в даному аспекті має певну політологічну актуальність. Гуманітарна політика в контексті двостороннього співробітництва держав в &умовах глобалізації вимагає постійного оновлення форми і змісту зв"язків в цій галузі міжнародних відносин. Тому як в Азербайджані, так і в Україні постійно розробляються нові короткострокові і довгострокові проекти, укладаються угоди і договори про &співробітництво для подальшого розвитку відносин між двома країнами в різних галузях гуманітарної сфери.
   В статье рассматриваются особенности стратегии динамічного развития отношений в области искусства Азербайджана и Украины. Отмечены успіхи сотруд&ничества в сфере искусства, дальнейшее развитие двусторонних гуманитарных связей, послуживших ярким примером стратегического партнерства между республиками в наступившем веке. Проводятся двусторонние и многосторонние мероприятия в настоящее время. Го&сударства стараются демонстрировать идеи "равенства" и "братства" между собой. Осуществляются культурные связи между Украиной и Азербайджаном. Культурные связи с двумя странами подчинены преимущественно политическим целям. Следует отметить, что истор&ически у азербайджанского народа имелись обширные международные связи. Богатейшая культура азербайджанського народа также притягивала различные государства. Эффективное развитие украиноазербайджанских культурных связей в современный период является н&Пошук: заповніть хоча б одне з полів


Шукати серед складових частин документу "Актуальні проблеми міжнародних відносин"
Розділ:
Назва:
Будь ласка, пишіть 2-3 слова з назви БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ!
Так імовірніше знайти потрібний документ!
слова не коротші ніж 3 символів, розділені пробілами
Автор:
Будь ласка, пишіть прізвище автора без ініціалів!
не коротше ніж 2 символи
є повний текст
Рік видання:
Видавництво:
з     по  
Види документів:
 Книга  Брошура  Конволют (штучно створена збірка)  Рідкісне видання
 Автореферат  Дисертація
 Журнал  Газета
 Стаття  Складова частина документа
Новий тематичний пошук
       
      
        
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex