Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Бібліотеки, що мають у своїх фондах рідкісні та цінні видання


Назва бібліотеки Кільк. прим. Контакти
1
Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету  / м. Бердянськ /
931 library.bdpu.org
librarybdpu@gmail.com
2
НБ Білоцерківського національного аграрного університету  / м. Біла Церква /
2297 btsau.kiev.ua/...
bibllioteka@ukr.net
3
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  / м. Вінниця /
1510 library.vspu.edu.ua
vspu.lib@gmail.com
4
Бібліотека Вінницького кооперативного інституту  / м. Вінниця /
73 www.vki.vin.ua/...
vki.bibl@gmail.com
5
Бібліотека Вінницького національного аграрного університету  / м. Вінниця /
136 lib.vsau.org
lib@vsau.org
6
НБ Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова  / м. Вінниця /
3212 library.vnmu.edu.ua/...
libvnmu@gmail.com
7
НБ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  / м. Глухів /
7092 gnpu.edu.ua/...
library.inc@gmail.com
8
Бібліотека Обласного комунального ВНЗ "Дніпропетровська консерваторія ім. М.Глінки"  / м. Дніпро /
3308 dk.dp.ua/...
musicacademydnepr@gmail.com
9
НБ Держ. закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"  / м. Дніпро /
773 library.dsma.dp.ua
librarydsma@dsma.dp.ua
VMaznica@dma.dp.ua
dsma@dsma.dp.ua
10
НБ Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  / м. Дніпро /
33863 library.dnu.dp.ua
librarydnu@gmail.com
11
НБ Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету  / м. Дніпро /
5777 www.dsau.dp.ua/...
library_dsau@ukr.net
12
НТБ Держ. ВНЗ "Національний гірничий університет"  / м. Дніпро /
59865 lib.nmu.org.ua
onyshchenkog@nmu.org.ua
13
НТБ Держ. ВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"  / м. Дніпро /
1341 https:/...
maksimovanf@ukr.net
14
НТБ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  / м. Дніпро /
3122 library.diit.edu.ua
lib@b.diit.edu.ua
15
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / м. Дрогобич /
1508 ddpu.drohobych.net/...
library_ddpu@ukr.net
16
НБ Житомирського національного агроекологічного університету  / м. Житомир /
476 lib.znau.edu.ua
director_lib@znau.edu.ua
library@znau.edu.ua
17
НБ Держ. ВНЗ "Запорізький національний технічний університет"  / м. Запоріжжя /
336 library.zntu.edu.ua
library@zntu.edu.ua
18
НБ Держ. ВНЗ "Запорізький національний університет"  / м. Запоріжжя /
9041 library.znu.edu.ua
libinf@znu.edu.ua
lib@znu.edu.ua
19
НБ Запорізького державного медичного університету  / м. Запоріжжя /
642 zsmu.edu.ua/...
library@zsmu.zp.ua
20
НБ Держ. ВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"  / м. Івано-Франківськ /
232 ifnmu.edu.ua/...
ifnmulibrary@i.ua
library@ifnmu.edu.ua
21
НБ Держ. ВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  / м. Івано-Франківськ /
5581 lib.pu.if.ua
pnu-lib@ukr.net
pnu-lib@i.ua
22
НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  / м. Івано-Франківськ /
1593 library.nung.edu.ua
library@nung.edu.ua
23
Бібліотека Ізмаїльського державного гуманітарного університету  / м. Ізмаїл /
471 lib.idgu.edu.ua
idgulibrary@ukr.net
rvvidgu@ukr.net
24
Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  / м. Кам'янець-Подільський /
27630 library.kpnu.edu.ua
biblioteka@kpnu.edu.ua
25
НБ Подільського державного аграрно-технічного університету  / м. Кам'янець-Подільський /
825 pdatu.edu.ua/...
libriarypdatu@ukr.net
slibrary@pdatu.edu.ua
26
Бібліотека Держ. ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  / м. Київ /
2703 lib.kneu.edu.ua
library@kneu.edu.ua
27
Бібліотека Державного університету інфраструктури та технологій  / м. Київ /
900 www.maritime.kiev.ua/...
duit.org.ua/...
biblioteka_kdavt@ukr.net
28
Бібліотека Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука  / м. Київ /
47 tanya141@ukr.net
29
Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету  / м. Київ /
657 knlu.kyiv.ua/...
library@knlu.kyiv.ua
30
Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури  / м. Київ /
3912 library.knuba.edu.ua
khilobochenko@gmail.com
31
Бібліотека Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого  / м. Київ /
822 knutkt.com.ua/...
lib_k-kary@ukr.net
32
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка  / м. Київ /
190 library.kubg.edu.ua
library@kubg.edu.ua
33
Бібліотека Національного транспортного університету  / м. Київ /
479 library.ntu.edu.ua
libraru@ntu.edu.ua
kovalenko@ntu.edu.ua
library.ntu@ukr.net
34
Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України  / м. Київ /
1215 www.uni-sport.edu.ua/...
sportlib@ukr.net
35
Бібліотека Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури  / м. Київ /
5928 naoma.edu.ua/...
lib.naoma@gmail.com
36
Бібліотека Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського  / м. Київ /
2002 knmau.com.ua/...
librarynmau@gmail.com
37
Наукова бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв  / м. Київ /
98 nakkkim.edu.ua/...
library@dakkkim.edu.ua
38
НБ ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка  / м. Київ /
7292 www.library.univ.kiev.ua/...
libcancel@univ.kiev.ua
director@library.univ.kiev.ua
39
НБ Київського національного університету культури і мистецтв  / м. Київ /
1151 lib.knukim.edu.ua
knukim.library@gmail.com
yuriy-gorban@mail.ru
40
НБ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця  / м. Київ /
4000 library.nmu.ua
bibliotekanmu@nmu.ua
41
НБ Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  / м. Київ /
14922 lib.npu.edu.ua
lib@npu.ukr.net
lib-npu@ukr.net
lib-shef@npu.edu.ua
42
НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"  / м. Київ /
18894 www.library.ukma.edu.ua
library@ukma.edu.ua
chornatv@ukma.edu.ua
43
НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України  / м. Київ /
5392 library.nubip.edu.ua
library@nubip.edu.ua
44
НТБ ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  / м. Київ /
6400 www.library.kpi.ua
library@library.kpi.ua
bruy@library.ntu-kpi.kiev.ua
direction@library.ntu-kpi.kiev.ua
45
НТБ Київського національного університету технологій та дизайну  / м. Київ /
6595 lib.knutd.edu.ua
biblioteka@knutd.com.ua
bibliozov@ukr.net
46
НТБ Національного авіаційного університету  / м. Київ /
3945 www.lib.nau.edu.ua
ntb@nau.edu.ua
Vahnovan@nau.edu.ua
47
НТБ Національного університету харчових технологій  / м. Київ /
1196 library.nuft.edu.ua
library@nuft.edu.ua
48
НТБ Донбаської державної машинобудівної академії  / м. Краматорськ /
1127 www.dgma.donetsk.ua/...
biblio@dgma.donetsk.ua
49
Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  / м. Кременчук /
39 www.kdu.edu.ua/...
biblkrnu@rambler.ru
nachalstvo911@rambler.ru
50
Бібіліотека Держ. ВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"  / м. Кривий Ріг /
771 https:/...
library@kdpu.edu.ua
51
НБ Держ. ВНЗ "Криворізький національний університет"  / м. Кривий Ріг /
2935 lib.knu.edu.ua
libktu@gmail.com
52
Бібліотека Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка  / м. Кропивницький /
3350 www.kspu.kr.ua/...
bibliodovidka@kspu.kr.ua
53
Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  / м. Луцьк /
2926 library.eenu.edu.ua
svs@eenu.edu.ua
librarian.galina@gmail.com
library@eenu.edu.ua
54
НБ Львівського національного аграрного університету  / м. Львів — Дубляни /
10122 lnau.lviv.ua/...
lnaulib@ukr.net
55
Бібліотека Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи"  / м. Львів /
62 www.libs.ubs.edu.ua/...
library@libs.ubs.edu
56
Бібліотека Української академії друкарства  / м. Львів /
784 biblio.uad.lviv.ua
yanchyshyn68@meta.ua
obilyakovska@mail.ru
57
НБ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  / м. Львів /
868 medlib.lviv.pro
library_dept@meduniv.lviv.ua
medlib.lnmu@gmail.com
58
НБ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького  / м. Львів /
20119 books.lvet.edu.ua
vetlibrary.lviv@gmail.com
59
НБ Львівського національного університету імені Івана Франка  / м. Львів /
116813 library.lnu.edu.ua
info@nb.lviv.ua
lb_director@franko.lviv.ua
60
НБ Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка  / м. Львів /
17557 librisleopolis@gmail.com
61
НТБ Національного університету "Львівська політехніка"  / м. Львів /
1670 library.lp.edu.ua
ntb@lpnu.ua
ntb@lp.edu.ua
62
НБ Маріупольського державного університету  / м. Маріуполь /
624 libr-margu.narod.ru
library@mdu.in.ua
63
Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Мелітополь /
743 lib.mdpu.org.ua
bibliomdpu@gmail.com
irina_rad47@mail.ru
64
НБ Таврійського державного агротехнологічного університету  / м. Мелітополь /
2551 www.tsatu.edu.ua/...
biblioteka@tsatu.edu.ua
olha.bilotska@tsatu.edu.ua
65
Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету  / м. Миколаїв /
1225 lib.mnau.edu.ua
library@mnau.edu.ua
66
НБ Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  / м. Миколаїв /
2693 lib.nuos.edu.ua
tamara.kostyrko@nuos.edu.ua
67
НБ Мукачівського державного університету  / м. Мукачево /
1 msu.edu.ua/...
lib_u@mail.msu.edu.ua
library@msu.edu.ua
68
Бібліотека Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"  / м. Ніжин /
132 nati.org.ua/...
library@nati.org.ua
69
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  / м. Ніжин /
28855 library.ndu.edu.ua
biblioteka_ndu@ukr.net
asmor1966@ukr.net
70
Бібліотека ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"  / м. Одеса /
16589 library.pdpu.edu.ua
library.pdpu@gmail.com
71
Бібліотека Одеського національного економічного університету  / м. Одеса /
2749 library.oneu.edu.ua
library@oneu.edu.ua
72
Бібліотека Одеського національного медичного університету  / м. Одеса /
15324 odmu.edu.ua  (ВНЗ)
naviga@odmu.edu.ua
73
Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури  / м. Одеса /
205 www.ogasa.org.ua/...
bib@ogasa.org.ua
74
НБ Національного університету "Одеська юридична академія"  / м. Одеса /
14387 library.onua.edu.ua
library@onua.edu.ua
75
НБ Одеського національного університету імені І.І.Мечникова  / м. Одеса /
116398 lib.onu.edu.ua
library@onu.edu.ua
76
НТБ імені проф. Г.К.Суслова Одеського національного морського університету  / м. Одеса /
9259 onmu.odessa.ua/...
library_onmu@ukr.net
77
Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету  / м. Одеса /
9249 osau.edu.ua/...
biblos.odau@ukr.net
78
НБ Національного університету "Острозька академія"  / м. Острог /
1634 lib.oa.edu.ua
library@oa.edu.ua
79
Бібліотека імені М.А.Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка  / м. Полтава /
20762 lib.pnpu.edu.ua
kniga_pdpu@ukr.net
80
НТБ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  / м. Полтава /
2560 lib.pntu.edu.ua
ntbpntu@gmail.com
v.14@pntu.edu.ua
81
НБ Національного університету водного господарства та природокористування  / м. Рівне /
2808 lib.nuwm.edu.ua/...
a.v.kriva@nuwm.edu.ua
s.a.vasenchuk@nuwm.edu.ua
82
НБ Рівненського державного гуманітарного університету  / м. Рівне /
3368 library.rshu.edu.ua
library.rshu@gmail.com
83
Бібліотека ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"  / м. Слов'янськ /
992 lib.msy.org.ua/...
biblsgpu@meta.ua
84
Бібліотека Сумського державного університету  / м. Суми /
524 library.sumdu.edu.ua
info@library.sumdu.edu.ua
85
НБ Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка  / м. Суми /
4770 library.sspu.sumy.ua
directorlib@sspu.sumy.ua
library@sspu.sumy.ua
86
НБ Сумського національного аграрного університету  / м. Суми /
678 library.sau.sumy.ua
biblioteka.snau@gmail.com
87
Бібліотека ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України"  / м. Тернопіль /
1994 library.tdmu.edu.ua
lib@tdmu.edu.ua
library@tdmu.edu.ua
88
НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  / м. Тернопіль /
16081 www.library.tnpu.edu.ua
library.tnpu@gmail.com
library@tnpu.edu.ua
89
Бібліотека Закарпатської академії мистецтв  / м. Ужгород /
100 usa.uzhgorod@i.ua  (ВНЗ)
90
НБ Держ. ВНЗ "Ужгородський національний університет"  / м. Ужгород /
21611 libuzhnu.brinkster.net
library@uzhnu.edu.ua
91
НБ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  / м. Умань /
1711 library.udpu.org.ua
library@udpu.edu.ua
udpulibrary@meta.ua
92
НБ Уманського національного університету садівництва  / м. Умань /
4000 library.udau.edu.ua
cvetn@meta.ua
researchlibrary@udau.edu.ua
librari@udau.edu.ua
93
Інформаційно-бібліотечний центр Харківської державної зооветеринарної академії  / м. Харків — Мала Данилівка /
6000 library.hdzva.edu.ua
library@hdzva.edu.ua
94
Бібліотека Харківського національного університету будівництва та архітектури  / м. Харків /
434 www.kstuca.kharkov.ua/...
library@kstuca.kharkov.ua
95
Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського  / м. Харків /
15306 dum.kharkov.ua/...
b-kaxdym@meta.ua
96
Бібліотека Харківської державної академії культури  / м. Харків /
2039 lib-hdak.in.ua
bibliohdak@gmail.com
metod_ac@mail.ru
biblio@ic.ac.kharkov.ua
97
Загальна бібліотека Національного університету цивільного захисту України  / м. Харків /
56 nuczu.edu.ua/...
biblio@nuczu.edu.ua
98
НБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"  / м. Харків /
15390 library.kpi.kharkov.ua
bibl@kpi.kharkov.ua
semenenkoL@kpi.kharkov.ua
99
НБ Національного фармацевтичного університету України  / м. Харків /
401 lib.nuph.edu.ua
library@nuph.edu.ua
dir-lib@nuph.edu.ua
100
НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  / м. Харків /
28300 library.nlu.edu.ua
library@nulau.edu.ua
pasmor@nulau.edu.ua
n.p.pasmor@nlu.edu.ua
101
НБ Української інженерно-педагогічної академії  / м. Харків /
602 library.uipa.edu.ua
nb@library.uipa.kharkov.ua
nikolaenko@library.uipa.kharkov.ua
102
НБ Харківського державного університету харчування та торгівлі  / м. Харків /
59 www.hduht.edu.ua/...
biblio-hduht@ukr.net
103
НБ Харківського національного медичного університету  / м. Харків /
4557 libr.knmu.edu.ua
libr@knmu.kharkov.ua
104
НБ Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди  / м. Харків /
2120 hnpu.edu.ua/...
ivan.turko@hnpu.edu.ua
105
НБ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  / м. Харків /
60 books.khntusg.com.ua
agrouniverbib@ukr.net
106
НБ Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова  / м. Харків /
5608 library.kname.edu.ua
library@kname.edu.ua
107
НБ Харківського національного університету радіоелектроніки  / м. Харків /
4979 lib.nure.ua
library@nure.ua
108
НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського "ХАІ"  / м. Харків /
6856 library.khai.edu
library@khai.edu
n.tkachenko@khai.edu
109
НТБ Українського державного університету залізничного транспорту  / м. Харків /
2483 library-kart.kh.ua
biblioteka_219@ukr.net
110
Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва  / м. Харків /
16766 knau.kharkov.ua/...
library@knau.kharkov.ua
111
Центральна НБ Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  / м. Харків /
561428 www-library.univer.kharkov.ua
cnb@karazin.ua
Kazimir@library.univer.kharkov.ua
112
Бібліотека Херсонського національного технічного університету  / м. Херсон /
497 kntu.net.ua/...
lib@kntu.net.ua
113
НБ Херсонського державного аграрного університету  / м. Херсон /
689 www.ksau.kherson.ua/...
library@ksau.kherson.ua
114
НБ Херсонського державного університету  / м. Херсон /
4743 www.kspu.edu/...
veritas@ksu.ks.ua
inna@ksu.ks.ua
OLadychuk@ksu.ks.ua
115
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  / м. Хмельницький /
26 biblio.kgpa.km.ua
lvdytynnyk@ukr.net
116
НБ Хмельницького національного університету  / м. Хмельницький /
352 lib.khnu.km.ua
library_HNU@ukr.net
library@khnu.km.ua
ayva_library@ukr.net
117
НБ імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Черкаси /
1336 biblioteka.cdu.edu.ua
biblioteka.cnu@gmail.com
biblioteka@cdu.edu.ua
118
Бібліотека Буковинського державного медичного університету  / м. Чернівці /
1083 medlib.bsmu.edu.ua
medlib@bsmu.edu.ua
librari@bsmu.edu.ua
ch.zal@yandex.ua
119
НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  / м. Чернівці /
70813 library.chnu.edu.ua
library@chnu.edu.ua
m.zushman@chnu.edu.ua
120
НБ Національного університету "Чернігівський колегіум " імені Т.Г.Шевченка  / м. Чернігів /
8867 library.chnpu.edu.ua
chnpu_biblioteka@ukr.net
lib@chnpu.edu.ua
121
НБ Чернігівського національного технологічного університету  / м. Чернігів /
793 library2.stu.cn.ua
library92@ukr.net

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,