Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Бібліотеки вищих навчальних закладів,
в яких функціонують віртуальні довідкові служби

Назва бібліотеки Web-адреса
НБ Білоцерківського національного аграрного університету  / м. Біла Церква /
library.btsau.edu.ua/...
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  / м. Вінниця /
library.vspu.edu.ua/...
НБ Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова  / м. Вінниця /
library.vnmu.edu.ua/...
НБ Донецького національного університету імені Василя Стуса  / м. Вінниця /
library.donnu.edu.ua/...
НТБ Вінницького національного технічного університету  / м. Вінниця /
lib.vntu.edu.ua/...
НБ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  / м. Глухів /
new.library.gnpu.edu.ua/...
НБ Дніпровського державного медичного університету  / м. Дніпро /
https:/...
НБ Українського державного університету науки і технологій  / м. Дніпро /
library.diit.edu.ua
див. "Запитати у бібліотекаря"
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  / м. Дрогобич /
dspu.edu.ua/...
Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка  / м. Житомир /
library.zu.edu.ua/...
Бібліотека Поліського національного університету  / м. Житомир /
lib.znau.edu.ua/...
Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету  / м. Запоріжжя /
https:/...
НБ Запорізького національного університету  / м. Запоріжжя /
library.znu.edu.ua/...
НБ Національного університету "Запорізька політехніка"  / м. Запоріжжя /
library.zntu.edu.ua/...
НБ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  / м. Івано-Франківськ /
lib.pnu.edu.ua/...
НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  / м. Івано-Франківськ /
library.nung.edu.ua/...
Бібліотека Ізмаїльського державного гуманітарного університету  / м. Ізмаїл /
lib.idgu.edu.ua/...
Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  / м. Кам'янець-Подільський /
library.kpnu.edu.ua/...
Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури  / м. Київ /
library.knuba.edu.ua/...
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка  / м. Київ /
онлайн-консультант Jivosite/...
Бібліотека Національного транспортного університету  / м. Київ /
library.ntu.edu.ua/...
НБ імені М.В. Довнар-Запольського ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  / м. Київ /
lib.kneu.edu.ua/...
НБ Київського національного університету культури і мистецтв  / м. Київ /
lib.knukim.edu.ua/...
НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"  / м. Київ /
https:/...
НБ Національного університету біоресурсів і природокористування України  / м. Київ /
irb.nubip.edu.ua/...
НБ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  / м. Київ /
library.snu.edu.ua/...
НБ Українського державного університету імені Михайла Драгоманова  / м. Київ /
lib.npu.edu.ua
НТБ ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"  / м. Київ /
www.library.kpi.ua/...
НТБ Київського національного університету технологій та дизайну  / м. Київ /
lib.knutd.edu.ua/...
НТБ Національного авіаційного університету  / м. Київ /
www.lib.nau.edu.ua/...
НТБ Національного університету харчових технологій  / м. Київ /
library.nuft.edu.ua/...
Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету  / м. Кривий Ріг /
https:/...
Бібліотека Криворізького національного університету  / м. Кривий Ріг /
lib.ktu.edu.ua/...
Бібліотека Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка  / м. Кропивницький /
https:/...
НБ Херсонського державного аграрно-економічного університету  / м. Кропивницький /
віртуальна довідка надається через
Email:  library@ksau.kherson.ua
Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки  / м. Луцьк /
https:/...
Бібліотека Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського  / м. Львів /
3w.ldufk.edu.ua/...
НБ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  / м. Львів /
віртуальна довідка надається через
Email:  medlib.lnmu@gmail.com
НБ Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького  / м. Львів /
віртуальна довідка надається через
Email:  vetlibrary.lviv@gmail.com
НТБ Національного лісотехнічного університету України  / м. Львів /
library.nltu.edu.ua/...
НБ Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського  / м. Миколаїв /
library.mdu.edu.ua/...
НБ Мукачівського державного університету  / м. Мукачево /
msu.edu.ua/...
Бібліотека імені академіка М.О.Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  / м. Ніжин /
https:/...
Бібліотека Державного університету інтелектуальних технологій і зв"язку  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  lib@suitt.edu.ua
Бібліотека ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського"  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  library@pdpu.edu.ua
Бібліотека Одеського національного економічного університету  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  lib-bibliogr@oneu.edu.ua
Бібліотека Одеського національного медичного університету  / м. Одеса /
libblog.odmu.edu.ua/...
Бібліотека Одеської державної академії будівництва та архітектури  / м. Одеса /
https:/...
НБ Національного університету "Одеська юридична академія"  / м. Одеса /
віртуальна довідка надається через
Email:  library@onua.edu.ua
НБ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  / м. Одеса /
lib.onu.edu.ua/...
НТБ Національного університету "Одеська політехніка"  / м. Одеса /
https:/...
НТБ Одеського національного технологічного університету  / м. Одеса /
library.ontu.edu.ua
Фундаментальна бібліотека Одеського державного аграрного університету  / м. Одеса /
library-odau.blogspot.com/...
також віртуальна довідка надається через
Email:  onti2003@ukr.net
НБ Національного університету "Острозька академія"  / м. Острог /
віртуальна довідка надається через
Email:  galyna.gryshchuk@oa.edu.ua
Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі  / м. Переяслав /
https:/...
Бібліотека імені М.А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка  / м. Полтава /
lib.pnpu.edu.ua/...
Бібліотека Полтавського державного медичного університету  / м. Полтава /
віртуальна довідка надається через
Email:  bibliotekaumsa@gmail.com
НТБ Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"  / м. Полтава /
lib.pntu.edu.ua/...
НБ Рівненського державного гуманітарного університету  / м. Рівне /
library.rshu.edu.ua/...
Бібліотека Сумського державного університету  / м. Суми /
https:/...
НБ Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  / м. Суми /
https:/...
Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету  / м. Тернопіль /
library.wunu.edu.ua/...
НБ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  / м. Тернопіль /
www.library.tnpu.edu.ua/...
НБ ДВНЗ "Ужгородський національний університет"  / м. Ужгород /
www.lib.uzhnu.edu.ua/...
Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  / м. Умань /
library.udpu.org.ua/...
Бібліотека Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради  / м. Харків /
biblhgpa.jimdo.com/...
Бібліотека Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  / м. Харків /
library.hneu.edu.ua/...
НБ Національного фармацевтичного університету  / м. Харків /
lib.nuph.edu.ua/...
НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  / м. Харків /
library.nlu.edu.ua/...
НБ Української інженерно-педагогічної академії  / м. Харків /
library.uipa.edu.ua/...
НБ Харківського національного медичного університету  / м. Харків /
віртуальна довідка надається через
Skype:  https://meet.google.com/pcb-wrfu-xxy
НБ Харківського національного університету радіоелектроніки  / м. Харків /
lib.nure.ua/...
НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "ХАІ"  / м. Харків /
library.khai.edu/...
НТБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"  / м. Харків /
library.kpi.kharkov.ua/...
Центральна НБ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  / м. Харків /
library.univer.kharkov.ua/...
лише для читачів бібліотеки
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  / м. Хмельницький /
biblio.kgpa.km.ua/...
НБ Хмельницького національного університету  / м. Хмельницький /
lib.khnu.km.ua/...
НБ імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  / м. Черкаси /
www.biblioteka.cdu.edu.ua/...
Бібліотека Буковинського державного медичного університету  / м. Чернівці /
medlib.bsmu.edu.ua/...
НБ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  / м. Чернівці /
library.chnu.edu.ua/...
НБ Національного університету "Чернігівська політехніка"  / м. Чернігів /
віртуальна довідка надається через
Email:  ibv138@gmail.com, bibliograf101@ukr.net
НБ Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка  / м. Чернігів /
віртуальна довідка надається через
Email:  biblio_nbv@ukr.net

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex